U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Vergoeding van affectieschade: wat houdt dit in?

Affectieschade is een vorm van schade die geleden wordt door het verdriet om ernstig blijvend letsel of overlijden van een naaste. Bij affectieschade kan een slachtoffer aanspraak maken op een vergoeding. Iemand anders moet het letsel of overlijden veroorzaakt hebben. Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten.

Vergoeding volgens Wet Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade actief. De wet maakt het eisen van financiële vergoeding bij affectieschade mogelijk voor slachtoffers van affectieschade. Voor gevallen uit 2018 of eerder is deze wet niet van toepassing: er is geen sprake van terugwerkende kracht.

Voor wie wordt affectieschade vergoed

Niet iedereen komt in aanmerking voor een vergoeding bij affectieschade. U kunt aanspraak maken op affectieschade wanneer iemand schuldig is aan het veroorzaken van het letsel of overlijden.

Deze vorm van smartengeld is enkel bedoeld voor directe naasten van een persoon die overleden is of zwaar letsel heeft opgelopen. Met ‘directe naasten’ worden bijvoorbeeld ouders, kinderen, partners of zorgrelaties van het slachtoffer bedoeld. ‘Verdere’ naasten (als broers, zussen of stieffamilie) kunnen enkel aanspraak maken op vergoeding bij affectieschade wanneer de relatie met het slachtoffer nauw is (of was, in geval van overlijden) en dit ook bewezen kan worden.

Hoogte van de vergoeding bij affectieschade

De hoogte van vergoeding bij affectieschade is vastgelegd in vaste bedragen. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. Dit wordt betaald door de verzekeraar van de veroorzaker van de schade.

De Rijksoverheid heeft in het Informatieblad Affectieschade in strafzaken (PDF) met de volgende tabel een uitgangspunt voor de hoogte van de bedragen opgesteld.

 Ernstig en blijvend letselOverlijden
Echtgenoten en geregistreerde partners€ 17.500  € 20.000  
Levensgezellen€ 17.500  € 20.000  
Minderjarige kinderen en ouders€ 17.500  € 20.000  
Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders€ 17.500  € 20.000  
Pleegkinderen en ouders€ 17.500  € 20.000  
Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders–  € 15.000
Zorg in gezinsverband€ 17.500  € 20.000  
Overige nauwe persoonlijke relaties€ 15.000  € 17.500  

Shockschade en affectieschade

Voorheen kon enkel een vergoeding voor shockschade uitgekeerd worden aan nabestaanden of naasten van het slachtoffer. Vergoeding voor shockschade kan worden geëist wanneer iemand psychische schade heeft opgelopen door een directe confrontatie met het ongeval. Smartengeld bij affectieschade staat los van shockschade. Deze twee schadeposten kunnen dus naast elkaar bestaan en uitgekeerd worden.

Aanspraak maken op smartengeld wegens affectieschade

Bent u slachtoffer van affectieschade en heeft u advies nodig? Utrecht Letselschade Advies helpt u graag. Als nabestaande of naaste van een slachtoffer bij een ongeval komt er veel op u af. Het inschakelen van een letselschade advocaat is daarom een verstandige keuze.

Utrecht Letselschade Advies

Een ervaren advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de affectieschade. Neem gerust contact op voor meer informatie of advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op