U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Verkeersongeval door uitwijken: gemeente aansprakelijk?

Als bewoner van een gemeente vraag je je wel eens af wie er aansprakelijk is bij letselschade door een slecht wegdek. Om aansprakelijk te zijn voor geleden schade, moet de persoon of instantie die aansprakelijk is voor de schade onrechtmatig hebben gehandeld. De aansprakelijkheid voor openbare wegen is vastgelegd 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer het wegdek niet in de vereiste staat verkeert, kan dit betekenen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Dit wordt als een gebrek gezien. De gemeente moet voorkomen dat het wegdek gebrekkig is zodat burgers zich veilig kunnen verplaatsen over het wegdek. De gemeente is daarom vaak aansprakelijk voor letselschade door een slecht onderhouden wegdek.

Maar wat als er niets mis is het met wegdek?

Ongeval

Op 7 augustus 2003 vond in Delft een verkeersongeval plaats tussen een fietser en een voetganger. Het ongeluk vond plaats in een tunnelbuis. De fietser reed de voetganger aan, waardoor de fietser letselschade opliep. Tijdens het ongeval waren drie graffitispuiters in de tunnel aanwezig.

Omstandigheden

Het college had in de gemeente drie legale graffitiplaatsen aangewezen. Een van deze drie graffitiplaatsen bevond zich in de tunnelbuis waar het ongeval plaatsvond.

De tunnelbuis bestond links uit een fietspad van vier meter breed. Fietsers kwamen hier van twee kanten. Het voetpad was tweeënhalve meter breed en bevond zich aan de rechterkant van de tunnelbuis. De legale graffitiplaats bevond zich aan de rechterkant in de tunnelbuis. De graffitiplaats trok veel publiek waardoor het in de tunnel drukker was dan verwacht.

Door het vele publiek dat aanwezig was in de tunnelbuis, moest de voetganger uitwijken naar het fietspad. Omdat de voetganger uitweek naar het fietspad reed een fietser de voetganger aan. De fietser liep verwondingen op en sprak de gemeente aan voor haar schade.

Aansprakelijkheid

De gemeente meende dat van gebrekkigheid geen sprake kon zijn, nu de gebrekkigheid eruit bestond dat door de aanwijzing van een legale graffitiplaats zich graffitispuiters op het fietspad bevonden. Dit heeft niets van doen met de weg(uitrusting), de constructie van de weg en/of het onderhoud.

Het Hof van Den Haag oordeelde dat de gemeente wel voor het ongeval aansprakelijk was. Door het aanwijzen van een legale graffitiplaats creëerde de gemeente een gevaarlijke situatie. De gemeente meende dat zij maatregelen had ondernomen om toezicht te houden op de legale graffitiplaatsen. Als maatregel was de graffitiplaats opgenomen in surveillanceroutes van toezichthouders. Ook waren er prullenbakken geplaatst en borden met ‘legale graffitiplaats’ op de aangewezen plaatsen aangebracht.

Oordeel gerechtshof

Het Hof oordeelde echter dat deze maatregelen voor de verkeersveiligheid niet veel uithaalden. De mensen die de legale graffitiplaats bezochten zouden juist voor een gevaarlijke situatie zorgen.

Kortom, de gemeente heeft er niet voor gezorgd dat de openbare weg, in dit geval de tunnelbuis, in goede staat verkeert. De gemeente handelt hiermee onrechtmatig en dient de schade te vergoeden.

Meer informatie over aansprakelijkheid en letselschade bij voetgangers en fietsers? Neem contact op met Utrecht Letselschade Advies.

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 26-10-2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BO2456


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op