U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Werkgeversaansprakelijkheid: letselschade na glijpartij

Hof ’s-Hertogenbosch, 31 maart 2015, ECLI:NL:GHSE:2015:1104

Het bedrijfsongeval

Een werknemer van Health & Racquet Club is op 25 maart 2008 aan het werk in het natte gedeelte van de herenkleedruimte. Ten tijde van zijn werkzaamheden aldaar komt hij ten val waarbij hij letsel oploopt. De toedracht van het ongeval is onduidelijk. Het staat niet vast of de vloer nat of droog was. De werknemer kan zelf niet meer herinneren wat de oorzaak is van de glijpartij.

Aansprakelijkheid

De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. In lid 2 van voornoemd wetsartikel is bepaald dat de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk is voor de schade die opgelopen is tijdens het werk, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

Toedracht onduidelijk?

Volgens het Hof brengt de onduidelijkheid omtrent de toedracht van het ongeval met zich mee, dat op de werkgever een ruimere bewijslast rust ten aanzien van de vraag of zij heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen om het ongeval te voorkomen.

Bewijslast werkgever

De werkgever stelt dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht als werkgever doordat de vloer in de verkleedruimte was voorzien van een antislip-laag. Daarnaast voert de werkgever aan dat de betreffende werknemer ten tijde van het ongeval al vier jaar in dienst was en ervaring had met de werkzaamheden.

Zorgplicht van de werkgever

Volgens het Hof is het plaatsen van een antislip-laag in de kleed- en doucheruimte onvoldoende om de zorgplicht aan te nemen. Het Hof is van mening dat van de werkgever gevergd kan worden dat zij aan haar werknemers veiligheidsschoenen met een antislipzool verstrekt. De werkgever heeft dit niet gedaan.

Daarnaast oordeelt het Hof dat de werkgever heeft nagelaten om instructies te geven over de manier waarop hij zijn werkzaamheden veilig kon uitvoeren.

Ten aanzien van de werkervaring van de werknemer hetgeen door de werkgever wordt ingeroepen stelt het Hof dat dit niet ter zake doet. Juist in een dergelijke situatie kan gewenning aan het risico en een zekere onvoorzichtigheid bij de werknemer optreden.

Uitspraak van het Hof

Het is aan de werkgever om het risico in het oog te houden en concrete maatregelen te treffen om risico’s te verminderen (in casu veiligheidsschoenen verstrekken met antislip-zolen). Door dit na te laten heeft de werkgever haar zorgplicht ex artikel 7:658 BW geschonden.

De werkgever is aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Letselschadespecialist

Heeft u vragen over schade opgelopen tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een letselschade specialist van Utrecht Letselschade Advies. Wij helpen u graag.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op