U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Aansprakelijkheid bij ski-ongeluk en gedragsregels op de piste

Veel mensen kijken uit naar het wintersportseizoen, waarbij helaas ook nogal eens ski-ongelukken plaatsvinden. De eerste gipsvlucht laat niet lang op zich wachten, omdat een ongeluk juist op de piste in een klein hoekje zit.

Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid bij een ski-ongeluk op de piste? Kun je ergens de schade verhalen en een schadevergoeding krijgen? En wat zijn de gedragsregels op de piste?

Gedragsregels piste

De regels die op de skipiste gelden, zijn vastgesteld door de Fédération Internationale de Ski (FIS). Maar weinig skiërs zijn hiervan op de hoogte. De 10 gedragsregels luiden:

 1. Rekening houden met anderen
  Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.
 2. Beheersen van snelheid en skistijl
  Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
 3. Keuze van het spoor
  De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
 4. Inhalen
  Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
 5. Invoegen en weer verder skiën
  Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
 6. Smalle plaatsen
  Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.
 7. Klimmen en lopen
  Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.
 8. Letten op tekens
  Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.
 9. Verlenen van hulp
  Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.
 10. Legitimatieplicht
  Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.

Internationaal recht bij ski-ongeluk

Als het dan toch fout gaat, is de eerste vraag welk recht van toepassing is. Als hoofdregel geldt dat het recht van toepassing is van het land waar het ski-ongeluk heeft plaatsgevonden. Dit leidt in de regel al snel tot problemen omdat de nationale wet- en regelgeving van toepassing kan zijn.

Nederlands recht bij ski-ongeval

Het kan gebeuren dat bij een ski-ongeval alleen Nederlanders betrokken zijn. Wanneer de dader en benadeelde beiden hun woonplaats hebben in Nederland, dan kan een aanknoping worden gevonden bij de Nederlandse rechter, maar dit is niet vanzelfsprekend. De regels hieromtrent zijn neergelegd in artikel 4 van de Rome II Verordening.

Aansprakelijkheid ongeval

Om vast te stellen of er aansprakelijkheid is naar Nederlands recht, zal gekeken worden door de rechter of sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van art. 6:162 BW. De vraag rijst of een schending van de genoemde FIS-regels een onrechtmatige daad kan opleveren naar Nederlands recht, waardoor de dader aansprakelijk is voor de geleden schade bij een ongeval op wintersport.

FIS-regels in Nederland

De Nederlandse rechter heeft zich op het standpunt gesteld dat de FIS-regels ook voor Nederlandse deelnemers van de skisport moeten gelden (Rechtbank Leeuwarden, 23 februari 2011, JA 2011, 63). De ter plaatse geldende FIS-regels moeten bij de beoordeling van aansprakelijkheid in acht worden genomen. Een skiër of snowboarder die zich niet aan de FIS-regels houdt en een ongeluk veroorzaakt, kan voor de financiële gevolgen aansprakelijk worden gesteld.

Omstandigheden op de piste

Bij de beantwoording van de vraag of de zorgvuldigheid in acht is genomen die in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht, dient naar alle omstandigheden van het geval te worden gekeken. Om dit te beoordelen, spelen allerlei factoren een rol, zoals de weersomstandigheden, de conditie van de sneeuw en de piste en de ervaring van de betrokkenen.

Letselschade advocaat

Of er aansprakelijkheid is en de schade kan worden verhaald is niet vanzelfsprekend. Kortom: wanneer u letselschade hebt opgelopen als gevolg van een ski-ongeluk, is het aan te raden om rechtshulp in te schakelen. Een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u hierbij graag verder.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op