U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Gebitschade opgelopen: claim een schadevergoeding

Gebitschade kan op vele manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een val van de fiets, een verkeersongeval of tijdens sport en spel. De tandartskosten die u moet maken bij gebitschade kunnen flink oplopen.

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw gebitschade en hij of zij erkent de aansprakelijkheid, dan heeft u recht op een schadevergoeding. U dient deze schadevergoeding te claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker.

U leest meer over het claimen van schadevergoeding voor gebitschade in deze blog.

Schadeposten gebitschade

Als u gebitschade oploopt, kunt u te maken krijgen met vele verschillende schadeposten. U kunt hierbij denken aan:

  • Directe tandartskosten na het ongeval
  • Vervoer naar de tandarts
  • Emotionele en psychische schade door zichtbare gebitsletsel
  • Toekomstige tandartskosten

Deze kosten kunnen flink oplopen en als uw gebit zichtbaar is aangetast, gaat dit vaak gepaard met emotionele pijn. Als iemand anders voor uw leed en kosten aansprakelijk is, is het belangrijk dat u een maximale schadevergoeding (inclusief smartengeld) vordert.

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de schadeposten die van toepassing zijn en hoe de berekening gemaakt wordt.

Schadevergoeding claimen

Het claimen van een schadevergoeding start met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Het is daarom belangrijk dat u na een ongeval de gegevens van de schadeveroorzaker noteert. U kunt ook gebitschade oplopen door een ongeval op het werk. In dat geval kunt u vaak uw werkgever aansprakelijk stellen.

Om een schadevergoeding te kunnen claimen, dient de aansprakelijke partij haar aansprakelijkheid te erkennen.

Bewijsmateriaal verzamelen

Als de aansprakelijkheid is erkend, betekent dit niet automatisch dat ook alle schadeposten vergoed zullen worden. U moet namelijk bewijzen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval/incident en uw letselschade. Soms ontstaan hierdoor langdurige aansprakelijkheidsdiscussies.

Het is daarom belangrijk dat u na het ongeval bewijsmateriaal verzamelt. Als u gebitschade heeft opgelopen, dient u daarom zo snel mogelijk een tandarts en huisarts te bezoeken zodat er in uw medisch dossier wordt vastgelegd dat de gebitschade is ontstaan door het ongeval. Ook kunnen getuigen en foto’s worden ingezet als bewijsmateriaal.

Letselschade advocaat inschakelen

Een letselschadezaak waarbij sprake is van schade aan het gebit leidt vaak tot een complex proces, omdat er bij het berekenen van de schadevergoeding rekening gehouden moet worden met toekomstschade en smartengeld. Zowel het berekenen van toekomstschade als smartengeld vergt kennis en kunde en een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is daarbij onmisbaar. 

Als u gebitschade heeft opgelopen door toedoen van een ander is het daarom verstandig om tijdig een letselschadeadvocaat in te schakelen. De advocaat kan voor u de gehele letselschadezaak uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Schadevergoeding voor gebitschade claimen

Heeft u gebitschade opgelopen door een ongeval dat iemand anders heeft veroorzaakt? Neem dan contact op met de letselschadeadvocaten van Utrecht Letselschade Advies. Wij zijn creatief in het oplossen van problemen en hebben een voorliefde voor complexe zaken.

Neem contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op