U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade claimen: hoe gaat het in zijn werk?

Een ongeval heeft vaak grote gevolgen. Niet alleen voor uw gezondheid, maar ook financieel. Meestal zijn er direct na het ongeval al kosten die u moet maken voor bijvoorbeeld extra vervoer, fysiotherapie of een eigen risico.

Ook kunt u te maken krijgen met een daling van uw inkomen als u door het letsel niet meer kunt werken. U kunt dan de letselschade claimen bij de tegenpartij, maar hoe gaat dit in zijn werk?

Recht op een gratis advocaat

Een letselschadezaak kan ingewikkeld zijn en veel tijd in beslag nemen, met name als er ook toekomstschade is, bijvoorbeeld omdat u de rest van uw leven niet meer uw eigen werk kunt doen. Er komt dan veel op u af; u krijgt te maken met de verzekeraar en verschillende deskundigen.

Het is verstandig om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die precies weet waar u recht op heeft en het werk voor u uit handen neemt. U kunt zich dan volledig focussen op uw herstel.

Over de kosten hoeft u zich geen zorgen te maken: in de wet staat dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van uw advocaat moet vergoeden.

Hoe verloopt mijn zaak bij het claimen van letselschade?

Een letselschade zaak verloopt meestal via de volgende 3 stappen:

  1. Aansprakelijk stellen
  2. Schadeclaim vaststellen
  3. Afhandeling letselschadezaak

Fase 1: aansprakelijk stellen

Uw letselschadeadvocaat stelt de wederpartij aansprakelijk en doet er alles aan om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Pas dan heeft u recht op een schadevergoeding en kan u de letselschade claimen.

Om de aansprakelijkheid te onderbouwen is het soms nodig om een politierapport op te vragen, getuigen aan te schrijven of uitspraken in vergelijkbare zaken te bestuderen. Soms wordt een ongevallenanalist ingeschakeld die de ware toedracht vaststelt als deze moeilijk te achterhalen is.

Direct nadat de aansprakelijkheid is erkend, vraagt uw advocaat om een voorschot op de schade, zodat u niet alle kosten hoeft voor te schieten.

Fase 2: schade vaststellen

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, is het zaak om uw schade vast te stellen en te onderbouwen. Uw advocaat vraagt medische informatie op bij uw artsen en therapeuten en schakelt een medisch adviseur in voor advies. Om tot een definitieve regeling van uw zaak te komen, moet er een medische eindsituatie zijn. Dit hoeft niet te betekenen dat u volledig bent genezen, maar kan ook inhouden dat het letsel blijvend is en er geen duidelijke verbetering of verslechtering meer wordt verwacht.

In de meeste letselschadezaken vindt een expertiseonderzoek plaats door een onafhankelijke arts zodra er een medische eindsituatie is. Dit is bedoeld om de aard en ernst van uw letsel en eventuele toekomstrisico’s vast te stellen. Meer informatie over het berekenen van letselschade leest u in dit blog over letselschade berekenen.

Naast een expertisearts worden er ook andere deskundigen ingeschakeld, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige die bijvoorbeeld uw huishoudelijke hulpbehoefte vaststelt of schetst hoe uw loopbaan was verlopen als u geen letsel had gehad. Een ergotherapeut kan onderzoeken of u bepaalde hulpmiddelen of aanpassingen in de woning nodig heeft.

Er kan schade voor u ontstaan als u achteruit gaat in inkomen, en zo ook bijvoorbeeld pensioenschade oploopt. Ook kan extra schade ontstaan doordat u bepaalde toeslagen kwijtraakt (bijvoorbeeld huurtoeslag) op het moment dat u een schadevergoeding ontvangt en dus over vermogen komt te beschikken. Zulke berekeningen zijn vaak erg complex, en daarvoor kan een gespecialiseerd rekenbureau worden ingeschakeld.

Fase 3: onderhandelen

Wanneer er voldoende duidelijkheid is over uw schade en de toekomstverwachtingen kan uw schade worden doorgerekend in de toekomst. Op basis van deze berekening treedt uw advocaat met de verzekeraar in onderhandeling. Een letselschadezaak wordt meestal minnelijk opgelost, dus zonder tussenkomst van de rechter.

Kosten bij letselschade claimen

Een letselschadezaak kan ingewikkeld zijn en veel tijd in beslag nemen, met name als er ook toekomstschade is, bijvoorbeeld omdat uw arbeidsvermogen is verminderd. Er komt dan veel op u af; u krijgt te maken met de verzekeraar en verschillende deskundigen.

Het is verstandig om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die weet waar u recht op heeft en het werk voor u uit handen neemt. U kunt zich dan volledig focussen op uw herstel.

Een letselschade advocaat is meestal kosteloos voor het slachtoffer: in de wet staat dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van uw advocaat moet vergoeden.

Letselschade advocaat

Er komt bij een letselschadezaak veel kijken. Daarom is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen wanneer u door toedoen van een ander letselschade oploopt. Neem vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies. Wij helpen u graag!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op