U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schadevergoeding na onterechte studievertraging

De rechtbank in Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over een onterecht opgelopen studievertraging. Een student kon zich door een fout in het inschrijfsysteem niet inschrijven voor zijn verplichte vakken van het eerste semester. Hij meldde dit per e-mail aan de Onderwijsbalie van de UvA. Toch mocht de student die periode geen vakken volgen, omdat de UvA een strenge deadline hanteert: ‘geen inschrijving is geen onderwijs’.

De aanhouder wint

Door het hoofd van de afdeling wordt het verzoek van de student nogmaals beoordeeld en wederom afgewezen. De student is vervolgens in hoger beroep gegaan bij de examencommissie van de UvA, maar kreeg ook daar nul op zijn rekest. De student gaf niet op en ging in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Het komt voldoende vast te staan dat het inschrijfsysteem niet naar behoren functioneerde. De student kon zich dus niet inschrijven voor zijn vakken en daarom had de UvA de student niet mogen weigeren om hem alsnog in te schrijven voor deze vakken. Het beroep van de student wordt door het CBHO gegrond verklaard.

Het geschil

De student loopt een half jaar studievertraging op, omdat hij zich niet kon inschrijven voor de verplichte vakken. Hij vordert een verklaring voor recht dat de UvA volledig aansprakelijk is voor de schade die hij lijdt doordat hij werd uitgesloten van deelname van het onderwijs.

De beoordeling

Met de uitspraak van het CBHO staat vast dat de UvA onrechtmatig heeft gehandeld jegens de student. Er is geen oplossing gezocht met de student en er was uitdrukkelijk gecommuniceerd dat hij zonder inschrijving werd uitgesloten voor het onderwijs. Hij komt door de onterechte weigering een half jaar later op de arbeidsmarkt, waardoor tevens vast komt te staan dat de schade het gevolg is van het onrechtmatig handelen van de UvA.

De schade kan niet concreet berekend worden. Daarom wordt aangesloten bij de Letselschade Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad. De rechtbank wijst zowel de gevorderde verklaring voor recht alsmede het gevorderde bedrag van € 11.031,13 toe.

Meer informatie over aansprakelijkheid en schadevergoeding? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Rechtbank Amsterdam, 8 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3202


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op