U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schoonmaakster loopt tegen glazen wand: wie is aansprakelijk?

Op de Universiteit van Amsterdam is een schoonmaakster tijdens haar werk tegen een glazen wand aangelopen. Als gevolg van deze botsing heeft zij letsel opgelopen.

De glazen wand was niet gemarkeerd en bevond zich naast een transparante deur. De schoonmaakster was in de veronderstelling dat de glazen wand een openstaande deur was.

De schoonmaakster heeft haar werkgever, een extern schoonmaakbedrijf, voor de gevolgen van het arbeidsongeval aansprakelijk gesteld. Omdat de werkgever geen aansprakelijkheid wilde erkennen, is deze kwestie voorgelegd aan de rechter in een deelgeschil.

Zorgplicht

De werkneemster heeft de werkgever aansprakelijk gesteld op grond van artikel 7:658 BW. Zij is van mening dat de werkgever de zorgplicht heeft geschonden.

Ontbrekende markering

Tevens is er volgens de schoonmaakster in strijd gehandeld met artikel 3.11 lid 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin staat dat transparante wanden op de arbeidsplaats duidelijk gemarkeerd moeten zijn danwel op een zodanige wijze worden aangebracht dat de werknemers niet gewond kunnen raken.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever van de schoonmaakster aansprakelijk is voor het haar overkomen arbeidsongeval. De kantonrechter verwijt de werkgever dat hij niet alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig zijn om schade te voorkomen.

Schending specifieke veiligheidsnorm

Vaststaat dat de glazen wand niet voorzien was met enige markering, waardoor de verplichting van art. 3.11 lid 4 Arbeidsomstandighedenbesluit geschonden is. Daaruit volgt dat ook de zorgplicht uit artikel 7:658 BW geschonden is.

De verplichting uit het Arbeidsomstandighedenbesluit vormt namelijk een specifieke veiligheidsnorm die de werknemer beoogt te beschermen tegen het gevaar dat zich heeft verwezenlijkt.

Gebouw Universiteit

Dat het ongeval heeft plaatsgevonden in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam en het schoonmaakbedrijf geen zeggenschap heeft over het aanbrengen van markeringen in dat gebouw, doet niets af aan de schending van de zorgplicht.

Van het schoonmaakbedrijf kon gevergd worden dat zij voorafgaand aan het tewerkstellen van werknemers de veiligheidsrisico’s op locatie inventariseert. Het schoonmaakbedrijf had ook de veiligheidsrisico’s geïnventariseerd, maar heeft daarbij de glazen wand niet als risico aangemerkt.

Oplettendheid schoonmaakster

Het schoonmaakbedrijf heeft tevens betoogd dat het de werkneemster had moeten opvallen dat er sprake was van een glazen wan, zeker omdat zij al anderhalve week op de locatie werkte.

De kantonrechter veegt dit argument van tafel. Bij de vraag welke veiligheidsmaatregelen mogen worden gevergd, doet de voorzichtigheid van de werknemer niet ter zake.

Kortom: de verklaring voor recht dat het schoonmaakbedrijf aansprakelijk is voor het arbeidsongeval wordt toegewezen.

Meer informatie over letselschade na een arbeidsongeval? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Rechtbank Noord-Holland, 27-01-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4683


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op