U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Vallen over een varkensrug: is de gemeente aansprakelijk?

We kennen allemaal de zogenaamde varkensrug; een halfronde betonnen afscheiding die bijvoorbeeld tussen parkeerplaatsen wordt geplaatst om te voorkomen dat een voertuig te ver doorrijdt op een parkeerplaats. Als je over een varkensrug valt, is de eigenaar van die varkensrug dan aansprakelijk? Die vraag stond centraal in een zaak waarin het Gerechtshof Den Bosch op 23 februari 2016 uitspraak deed.

Feiten

Een mevrouw was boodschappen aan het doen in een winkelcentrum. Toen zij de boodschappen in de auto had gezet en de lege kar achteruit de stoep op wilde trekken om hem terug te zetten, is zij over een varkensrug gevallen.

De mevrouw heeft de gemeente – als eigenaar van de stoep – aansprakelijk gesteld. De mevrouw vond dat de varkensrug een gevaarlijke situatie veroorzaakte doordat deze laag en niet goed zichtbaar was en de vrije doorgang belemmerde.

De gemeente heeft de aansprakelijkheid afgewezen waarna de mevrouw de zaak aan de rechter heeft voorgelegd. In eerste aanleg zijn de vorderingen van mevrouw afgewezen. Zij heeft zich tot het Hof gewend om de zaak opnieuw te laten beoordelen.

Beoordeling aansprakelijkheid

De wegbeheerder, in dit geval de gemeente, is als eigenaar aansprakelijk te houden voor gebreken aan de openbare weg (artikel 6:174 BW). Van een gebrek is sprake indien de weg niet aan de eisen voldoet die men daar in de gegeven omstandigheden aan mag stellen waardoor de situatie een gevaar oplevert.

Leverde de varkensrug volgens het Hof een gebrek op? Het Hof oordeelt als volgt:

Een voetganger zal in het algemeen rekening moeten houden met geplaatste afscheidingen zoals hekjes, paaltjes, plantenbakken en betonnen afscheidingen. De varkensrug zoals die op overlegde foto’s te zien is, is volgens het Hof niet als ongebruikelijk of gevaarlijk aan te merken. De varkensruggen zijn goed zichtbaar.

De gemeente heeft de varkensruggen geplaatst om wildparkeren te voorkomen en een scheiding te maken tussen voetgangers en verkeer. Het is gebruikelijk dat tussen de voor verschillende weggebruikers en voor verschillende voor verkeer bestemde delen op de openbare weg afscheidingen zijn geplaatst. Van een voetganger mag verwacht worden dat hij niet alleen naar de weg bij zijn voeten kijkt, maar ook verder kijkt naar een te naderen situatie.

Het Hof oordeelt dat de varkensrug niet aan te merken is als een gebrek in de weg en ook niet als gevaarzettend. Het Hof wijst, net zoals de rechtbank, de vorderingen van mevrouw af. Voor deze mevrouw een zeer nadelige uitspraak.

Specifieke omstandigheden

Door een varkensrug te plaatsen is echter niet per definitie sprake van een veilige situatie. De situatie moet altijd beoordeeld worden naar de specifieke omstandigheden van het geval. In een zaak die door Utrecht Letselschade Advies is behandeld waar het ook om een dergelijke afscheiding op de openbare weg ging, is de gemeente uiteindelijk wel aansprakelijk geacht.

Meer weten over aansprakelijkheid en letselschade? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Gerechtshof Den Bosch, 23 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:667


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op