U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat valt onder letselschade? Soorten en voorbeelden

Wat valt onder letselschade?

Letselschade is een breed begrip. Onder letselschade vallen alle kosten die voortkomen uit een ongeval waarbij u letsel heeft opgelopen. Letsel kan zowel lichamelijk als psychisch zijn en uiteenlopen van een kleine kneuzing tot ernstige verwondingen met blijvende invaliditeit en/of psychische schade tot gevolg. In deze blog zetten we de verschillende schadeposten voor u op een rij.

Oorzaken letselschade

Er zijn allerlei manieren waarop u letselschade kunt oplopen. Bijvoorbeeld door:

In veel gevallen heeft u recht op letselschadevergoeding. Een aantal bijzondere voorbeelden uit de praktijk:

Soorten letselschade

Er zijn verschillende soorten schadeposten waarmee u te maken kunt krijgen na een ongeval.

Lichamelijke schade

Bij letselschade krijgt u te maken met kosten die voorvloeien uit het lichamelijk letsel dat tijdens het ongeval is opgelopen. De ernst van het letsel bepaalt de hoogte van de schadevergoeding.

De kosten die verband houden met het lichamelijk letsel komen ook in aanmerking voor letselschadevergoeding. Door een ongeval kan het bijvoorbeeld zijn dat u regelmatig naar het ziekenhuis moet of hulp nodig heeft in het huishouden. Hierdoor ontstaan transportkosten, kosten voor de huishoudelijk hulp en eventuele verpleging aan huis die niet vergoed wordt door de zorgverzekering.

Schade door gemiste inkomsten

Daarnaast kunt u te maken krijgen met gemiste inkomsten. Het verlies van inkomsten is meestal een van de grootste schadeposten na een ongeval.

Ook de toekomstige schade telt hier mee, zoals het gemis van pensioenuitkeringen of een misgelopen promotie. Zelfs gemiste inkomsten uit zwart werk kunnen voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Vooral voor zzp’ers kan letselschade grote financiële gevolgen hebben.

Emotionele en psychische schade

Het kan ook zijn dat u door een ernstig ongeval in een rolstoel belandt, te maken krijgt met niet aangeboren hersenletsel of dat u zichtbare littekens aan een ongeluk overhoudt. Het kan zijn dat u hierdoor geconfronteerd wordt met terugkerende angst, chronische pijn, verdriet en depressieve gevoelens. Dit wordt emotionele en psychische schade genoemd.

Voor deze immateriële schade kunt u een financiële compensatie eisen: smartengeld. Smartengeld is bedoeld ter compensatie van het pijn en leed dat een ongeval met zich meebrengt.

Voorbeelden van smartengeldvergoeding uit de praktijk:

Affectieschade en shockschade bij naasten

Het kan ook zijn dat directe naasten van een slachtoffer psychische of emotionele schade oplopen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen shockschade en affectieschade.

  • Bij affectieschade gaat het om de pijn en verdriet van een naaste door iets wat het slachtoffer is overkomen.
  • Bij shockschade gaat het om de psychische schade die een naaste oploopt, doordat deze geconfronteerd is met het ongeluk.

Affectieschade komt vrijwel niet voor vergoeding in aanmerking. Shockschade wel, maar enkel in uitzonderlijke gevallen.

Voorbeelden van smartengeldvergoeding voor naasten uit de praktijk:

Overlijdensschade

Ten slotte kan het ook voorkomen dat iemand door toedoen van een ander overlijdt. De nabestaanden komen dan in aanmerking voor een vergoeding van overlijdensschade. Hierbij wordt enkel de materiële schade, zoals begrafeniskosten en vergoeding van gederfd levensonderhoud vergoed.

Utrecht Letselschade Advies

Als slachtoffer van een ongeval komt er veel op u af. Een letselschadeadvocaat kan u veel werk uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Een ervaren advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de letselschade.

Neem gerust contact op voor meer informatie of advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op