U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijke partij de vermogensschade en ander nadeel van het slachtoffer moet vergoeden (artikel 6:95 BW). Het gaat hierbij zowel om de materiële schade, als om de immateriële schadevergoeding (smartengeld).

De materiële schadevergoeding kan worden onderverdeeld in onder andere de directe materiële schade (kledingschade, autoschade etc), de kosten voor genezing en herstel en verlies zelfwerkzaamheid. Ook het verlies van arbeidsvermogen is een materiële schadepost.

Beoordeling verlies van arbeidsvermogen

Op grond van artikel 6:95 jo 6:97 BW is het de rechter toegestaan de schade te begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, mag de rechter deze ook schatten.

Het verlies aan verdienvermogen wordt beoordeeld door een vergelijking te maken van de feitelijke (inkomens)situatie na het ongeval met de hypothetische situatie zonder ongeval. Op het slachtoffer rust de bewijslast om het bewijs aan te dragen van de omvang van het verlies van arbeidsvermogen.

Hypothetisch inkomen

Bij het hypothetisch inkomen komt het aan op de redelijke verwachting van de rechter omtrent toekomstige ontwikkelingen.[1] Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de gezondheidstoestand, gegevens van familieleden, demografische gegevens, schoolresultaten, bedrijfsresultaten, de arbeidsmarkt (ontwikkelingen), alsmede statistische gegevens.[2] Bij het leveren van bewijs kunnen statistische gegevens een rol spelen.[3]

Aan een benadeelde mogen evenwel geen strenge eisen worden gesteld met betrekking tot het te leveren bewijs van de omvang van het verlies van arbeidsvermogen. Het is immers de veroorzaker van het ongeval die aan de benadeelde de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen omtrent hetgeen in die hypothetische situatie zou zijn geschied.[4]

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het verlies van arbeidsvermogen? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies. Wij adviseren u graag vrijblijvend over uw specifieke situatie. Bovendien is een eerste kennismakingsgesprek bij ons altijd gratis.

 

[1] HR 15 mei 1998, NJ 1998, 624 (Vehof/Helvetia).

[2] HR 14 januari 2000, NJ 2000, 437 (Van Sas/Interpolis).

[3] HR 4 januari 2000, NJ 2000, 437, m.nt. CJHB (Van Sas/Interpolis).

[4] HR 15 mei 1998, NJ 1998, 624 (Vehof/Helvetia).


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op