U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Werkgever aansprakelijk door slechte werkhandschoen

Dat een werkgever niet makkelijk onder zijn verplichting uitkomt om een veilige werkplek te creëren blijkt maar weer uit een recente uitspraak van het hof.

Arbeidsongeval ondanks werkhandschoen

In januari 2009 is een werknemer bij het slopen van tegels en stucwerk in een woning in dienst van een sloopbedrijf gewond geraakt. Het ongeval vond plaats doordat een tegelrand of een tegelpunt bij het loshakken met een mechanische breekhamer door de door het sloopbedrijf aan de werknemer ter beschikking gestelde handschoen heendrong of -sneed en de linkermiddelvinger van de werknemer raakte. Dit veroorzaakte een bloedende wond. Een collega van de werknemer heeft de wond verbonden, waarna de werknemer de sloopwerkzaamheden op die dag heeft hervat. De door het sloopbedrijf aan de werknemer verstrekte handschoenen waren van het merk North type NF14HD of van het merk Showa, type 310 NR Grip.

Volledig arbeidsongeschikt

Een dag na het voorval is bij de werknemer een beginnende infectie en een kneuzing van de vinger geconstateerd en is gestart met behandeling met antibioticum. Ten gevolge van de wond en de infectie is de werknemer meerder malen geopereerd en uiteindelijk is dystrofie ontstaan, die zich vanuit de hand heeft uitgebreid naar meerder delen van het lichaam. Uiteindelijk is de werknemer ernstig geïnvalideerd (rolstoelafhankelijk), is zijn totale zenuwstelsel ontregeld en is hij volledig arbeidsongeschikt.

Werkgever aansprakelijk

De werknemer stelde zijn werkgever – het sloopbedrijf – aansprakelijk voor de door hem geleden ernstige schade. Door de rechtbank is de werknemer aanvankelijk in het gelijk gesteld. De werkgever ging hiertegen in hoger beroep, uiteindelijk zonder succes.

Deskundigenonderzoek

In zijn algemeenheid geldt dat de werkgever de best mogelijke beschermingsmiddelen ter beschikking dient te stellen. Uit een deskundigenonderzoek kwam naar voren dat er betere werkhandschoenen beschikbaar waren die meer bescherming hadden kunnen bieden. Het sloopbedrijf meent echter dat zij niet verplicht was tot het ter beschikking stellen van handschoenen die een nog betere bescherming boden tegen perforatie en doorsnijding dan de handschoenen die zij ter beschikking had gesteld, daarbij waren de door de deskundige voorgestelde handschoenen drie keer zo duur zijn als de North NF14HD, wat de werkgever op jaarbasis honderden of zelfs duizenden euro’s extra zal gaan kosten. Kortom: het sloopbedrijf was van oordeel dat zij haar zorgplicht als bedoeld in 7:658 BW niet had geschonden.

Zorgplicht

Het hof stelt voorop dat het sloopbedrijf als werkgever dient te stellen en zo nodig te bewijzen, dat zij al die maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen. Met de kantonrechter is het hof van oordeel dat, indien het sloopbedrijf handschoenen die meer bescherming boden dan de door haar verstrekte handschoenen ter beschikking had kunnen stellen, het sloopbedrijf niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. Door de aanschaf van betere werkhandschoenen had het sloopbedrijf de kans op schade voor de werknemer aanzienlijk kunnen verkleinen. Het ligt dan ook op de weg van het sloopbedrijf om te stellen en zo nodig aan te tonen dat in januari 2009 geen handschoenen konden worden verkregen die een hoger beschermingsniveau tegen snijden en perforatie boden dan de door haar verstrekte handschoenen.

Sloopbedrijf aansprakelijk

Het sloopbedrijf heeft onvoldoende bewijs hiervoor kunnen aanleveren. Het Hof oordeelt, net als de rechtbank, dat het sloopbedrijf aansprakelijk is.

Letselschade advocaat

Meer informatie over letselschade, arbeidsongevallen en de zorgplicht van de werkgever? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Hof ‘s-Hertogenbosch, 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5328


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op