U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wie is aansprakelijk als niet duidelijk is wie er groen licht had?

Dagelijks gebeuren er vele verkeersongevallen. Wanneer er een aanrijding plaatsvindt op een kruispunt met werkende verkeerslichten, en achteraf niet is vast te stellen welke bestuurder door rood reed, wordt bij de beoordeling van de aansprakelijkheid ervan uitgegaan dat de aansprakelijk gestelde bestuurder door groen reed.

De Hoge Raad heeft hier in 2006 en 2011 uitspraak over gedaan en heeft beoordelingscriteria opgesteld. Recent heeft het Gerechtshof Den Bosch de uitspraken van de Hoge Raad bevestigd. Het Hof tekende daarbij aan dat uit de toepassing van de criteria niet volgt dat de aansprakelijk gestelde niet aansprakelijk is.

Gevaarzettend handelen

Het kan zijn dat de aansprakelijk gestelde voorafgaand aan het ongeval gevaarzettend heeft gehandeld. Zo kan er een situatie ontstaan met een hoge waarschijnlijkheid van een ongeval. De aansprakelijk gestelde had zich echter naar de maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag moeten onthouden. Daarom kan de aansprakelijk gestelde wel degelijk aansprakelijk zijn, ondanks dat hij ervan uit is gegaan dat hij door groen reed.

Criteria Hoge Raad

Bij de beantwoording van de vraag of er aansprakelijkheid is, zijn de volgende criteria van belang:

  1. Het verkeersgedrag van partijen onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval. Hierbij is van belang of de aansprakelijk gestelde aanleiding had om bedacht te zijn op de mogelijkheid dat de ander door rood zou rijden; alsmede de snelheid van de beide automobilisten en de afstand die zij beide tot de kruising hadden op het moment waarop zij elkaar opmerkten;
  2. De overzichtelijkheid van het kruispunt;
  3. De vraag of ter plaatste waarschuwingsborden waren geplaatst.

Eigen schuld

Indien na toepassing van de criteria vast wordt gesteld dat de aansprakelijk gestelde ook daadwerkelijk aansprakelijk is, kan hij een beroep doen op eigen schuld van de tegenpartij. Ten aanzien van die beoordeling wordt ervan uitgegaan dat de partij die eigen schuld zou hebben, door groen reed. Hier wordt de veronderstelling van wie er door groen reed dus omgekeerd. De aansprakelijk gestelde heeft immers de bewijslast van de eigen schuld van de tegenpartij.

Causale verdeling en billijkheidscorrectie

Indien vastgesteld wordt dat sprake is van eigen schuld van de tegenpartij, maakt de rechter een causale verdeling en stelt vast voor hoeveel procent beide partijen hebben bijgedragen aan het ongeval. Afhankelijk van onder andere de aard van het letsel kan de rechter een billijkheidscorrectie toepassen, waardoor de causale verdeling aangepast wordt.

Meer weten over aansprakelijkheid bij letselschade na een ongeluk? Neem contact op met een letselschade advocaat.

Gerechtshof Den Bosch, 17 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3594
Hoge Raad, 17 november 2006, LJN AY9749
Hoge Raad, 8 juli 2011, LJN BP6996


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op