Struikelen en iemand meenemen in je val is niet onrechtmatig

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft  uitspraak gedaan in een zaak waarin het ging om de vraag of het iemand meenemen in je val na struikelen als onrechtmatige daad kan worden geclassificeerd.

Feiten en omstandigheden

Een aantal vrienden was op een zomeravond bij het slachtoffer in de tuin om gezellig wat te drinken. Bij de tuin was een aangrenzend binnenzwembad en een terras dat gelegen was boven het zwembad. Het terras was via een trap in de …

Lees verder

Groepsaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad: uitspraak Hoge Raad

Uit een uitspraak van de Hoge Raad is gebleken dat, indien er schade wordt veroorzaakt door leden van een groep, het voor het slachtoffer mogelijk om de gehele schade te verhalen bij één lid van die groep.

De groepsaansprakelijkheid, ook wel hoofdelijke aansprakelijkheid, volgt uit artikel 6:166 lid 1 BW.

Samenwerking binnen de groep

In deze uitspraak gaat het om leden die deel hebben uitgemaakt van een organisatie of groep. De groep had als doel het gezamenlijk plegen …

Lees verder