oogletsel-door-vuurwerk

Oogletsel door vuurwerk: hoe kunt u de schade verhalen?

Jaarlijks lopen veel mensen oogletsel op door vuurwerk. Hebt u oogletsel opgelopen door vuurwerk en is dit de schuld van een ander? Dan kunt u een schadevergoeding claimen. Wij vertellen u hoe dit in zijn werk gaat en hoe wij u helpen.

De schade verhalen bij oogletsel door vuurwerk

Zoals gezegd lopen jaarlijks tientallen mensen oogletsel op door het afsteken van vuurwerk. Is het letsel niet uw eigen schuld? Dan zijn er in feite twee scenario’s …

Lees verder
letselschade advocaat

Wat is loonderving?

In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijke partij de vermogensschade en ander nadeel van het slachtoffer moet vergoeden (artikel 6:95 BW). Het gaat hierbij zowel om de materiële schade, als om de immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd.

De materiële schadevergoeding kan worden onderverdeeld in onder andere de directe materiële schade (kledingschade, autoschade etc), de kosten voor genezing en herstel en verlies zelfwerkzaamheid. Ook het loonderving is een materiële schadepost.

Loonderving na letselschade

Als slachtoffer met letselschade …

Lees verder

Claim smartengeld in 3 stappen

Als u slachtoffer bent van een ongeval en schade hebt opgelopen, kunt u met flinke kosten te maken krijgen. Als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval, kunt u al deze kosten vergoed krijgen. U kunt de gemaakte kosten meestal onderbouwen met facturen en bonnetjes.

Maar hoe zit het met de emotionele schade? Ook deze schade kunt u vergoed krijgen. We noemen dit smartengeld. U claimt uw smartengeld in de volgende 3 stappen.

Wat is …

Lees verder

letselschade advocaat

Wat is een schadebeperkingsplicht?

Als iemand betrokken raakt bij een ongeval en daardoor schade oploopt, kan de wederpartij aansprakelijk gesteld worden. Als de rechter het daarmee eens is, ontvangt het slachtoffer vaak een schadevergoeding door de wederpartij.

Degene die de schade lijdt moet daarbij, binnen redelijke grenzen, wel zijn schade zo veel mogelijk beperken. Anders kan het gebeuren dat de gemaakte kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. We spreken in dit geval van een schadebeperkingsplicht.

Schadebeperkingsplicht in het Burgerlijk Wetboek

De …

Lees verder

Wanneer verjaart letselschade en de mogelijkheid tot schadevergoeding?

Hebt u letselschade opgelopen, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of arbeidsongeval? Dan kunt u samen met een letselschadeadvocaat de veroorzaker van het ongeval hiervoor aansprakelijk stellen.

Maar wat als het ongeval al heel lang geleden heeft plaatsgevonden? Kan de schade dan nog steeds verhaald worden bij de wederpartij?

Verjaring bij letselschade

Het meest eenvoudige antwoord is: nee. Net als bij sommige andere rechtsgebieden is er ook bij aansprakelijkheidsrecht sprake van verjaring. Dat betekent het helaas niet altijd mogelijk is …

Lees verder

Letselschade door storm: wie is aansprakelijk?

Stormschade lijkt steeds vaker voor te komen in Nederland. En hoewel een zware storm niet met regelmaat voorkomt, kan zo’n storm toch voor flinke overlast en schade zorgen. Ieder jaar is het wel in het nieuws: gewonden of zelfs sterfgevallen door een afgewaaid dak of omgevallen boom.

Zo kan het voorkomen dat ook u letselschade oploopt door een storm. Bijvoorbeeld wanneer u geraakt wordt door omgevallen bomen of afgewaaide dakpannen. De vraag die dan opspeelt is: …

Lees verder

Letselschade claimen: hoe gaat het in zijn werk?

Een ongeval heeft vaak grote gevolgen. Niet alleen voor uw gezondheid, maar ook financieel. Meestal zijn er direct na het ongeval al kosten die u moet maken voor bijvoorbeeld extra vervoer, fysiotherapie of een eigen risico.

Ook kunt u te maken krijgen met een daling van uw inkomen als u door het letsel niet meer kunt werken. U kunt dan de letselschade claimen bij de tegenpartij, maar hoe gaat dit in zijn werk?

Recht op een gratis …

Lees verder

Verschil aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering

In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld wat het verschil is tussen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Kort samengevat:

Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgelegd bedrag uit.
Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledig geleden schade van het slachtoffer.

Ongevallenverzekering

Voor een uitgebreid antwoord op deze vraag moet worden gekeken naar de afdeling bijzondere overeenkomst in het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 17, afdeling 3). Hieruit blijkt dat een ongevallenverzekering een sommenverzekering is. Artikel 7:964 BW omschrijft de sommenverzekering als de …

Lees verder
driegesprek

Driegesprek bij letselschade: wat houdt dit in?

Heeft u een letselschadezaak lopen, dan kunt u mogelijk te maken krijgen met een driegesprek. Het driegesprek is een bespreking tussen de betrokken partijen, en kan met meerdere doeleinden worden ingezet.

Wie neemt deel aan een driegesprek bij letselschade?

Het driegesprek bij een letselprocedure is een gesprek tussen de drie belanghebbende partijen:

De benadeelde.De belangenbehartiger van de benadeelde.De schaderegelaar of verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wanneer u slachtoffer van een ongeval met letsel bent, dan  kunt u dus zelf …

Lees verder
letselschade-onderwijs

Letselschade in het onderwijs: wie is aansprakelijk?

Heeft u letselschade opgelopen in een onderwijsinstelling, of is uw kind slachtoffer geworden van een ongeluk met letsel op school? Dan wilt u weten wie er aansprakelijk is voor de gevolgen, oftewel de letselschade.

Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Het is per situatie verschillend wie er voor het letsel aansprakelijk is. We hebben een aantal situaties voor u op een rij gezet.

Wijkt uw situatie af van onderstaande informatie of wilt u graag …

Lees verder