Interview Nadine Sonnevelt in Magna Charta

Onlangs heeft juridisch magazine Magna Charta een artikel van de hand van Nadine Sonnevelt gepubliceerd. Het artikel gaat over het arrest Manege Rusthof waarin prejudiciële vragen rondom risicoaansprakelijkheid voor dieren worden behandeld.

Lees het interview vanaf pagina 26: Magna Charta, issue 017, juni 2016

Lees verder

Faro-vliegramp: Utrecht Letselschade Advies in uitzending EenVandaag

Op 21 december 1992 vond de vliegramp plaats van vlucht MP495 van Martinair op de Portugese luchthaven Faro.

Omdat de toedracht van het ongeval een andere blijkt dan eerder werd verondersteld voert Utrecht Letselschade Advies namens diverse slachtoffers en nabestaanden een juridische procedure tegen Martinair en de Staat der Nederlanden.

De huidige stand van zaken

In de procedure tegen de Staat heeft de Rechtbank Den Haag besloten drie internationale vliegtuigdeskundigen te benoemen om na te gaan of de slachtoffers …

Lees verder
letselschade

Wat is massaschade?

Soms komt het voor dat een grote groep van mensen door één gebeurtenis slachtoffer worden. Daarbij kan worden bijvoorbeeld worden gedacht aan een grote brand die verschillende slachtoffers maakt.

Een massaschade kan ontstaan door één enkele gebeurtenis of  door een reeks van gebeurtenissen, bijvoorbeeld ten gevolge van blootstelling aan asbest of handelingen van ondernemingen.

Een groot aantal mensen lijdt bij een massaschade een soortgelijke schade. Ze hebben bijvoorbeeld allemaal letselschade. De omvang en aard …

Lees verder
letselschade advocaat

Smartengeld in Nederland, hoge bedragen of niet?

Smartengeld is de vergoeding die je krijgt voor het leed en de pijn wat niet is uit te drukken in geld. Dit is tegenstrijdig aangezien de vergoeding hiervoor wel wordt berekend in geld. Het is hiermee een symbolische vergoeding voor het geleden leed. Een andere oplossing qua vergoeding heeft men hiervoor niet kunnen vinden

In Duitsland en Engeland ligt het uit te keren smartengeld hoger dan in Nederland. Er is in die landen zelfs een stijging in smartengeld waarneembaar, terwijl het smartengeld in Nederland in de afgelopen jaren is gedaald.

Als de rechter smartengeld moet vaststellen, dan moet hij volgens de Hoge Raad kijken naar de andere rechters die in vergelijkbare gevallen het smartengeld hebben vastgesteld. Daarom is in januari 2014 weer de smartengeldgids van de ANWB verschenen, ook wel de ‘smartengeldbijbel’ voor de rechters genoemd.

Met deze bundel wordt aangegeven wie er recht heeft op smartengeld en hoe hoog of laag dit bedrag moet zijn. Dit wordt vastgesteld aan de hand van eerdere uitspraken die in de bundel staan.

Lees verder
dienstverlening letselschade

Faro-vliegramp zitting tegen De Staat: nieuwe feiten

Nadat op maandag 13 januari 2014 de rechtszitting tegen Martinair heeft plaatsgevonden, waren op maandag 20 januari 2014 alle partijen aanwezig bij de rechtszitting bij de rechtbank in Den Haag.

Tijdens deze zitting stond het handelen van de Raad voor de Luchtvaart centraal.

Nieuwe feiten over de Faro-ramp

Kern van het betoog van de slachtoffers was dat de Raad voor de Luchtvaart een aantal feiten heeft verzonnen en een aantal feiten heeft verdraaid. Hiervan hebben de slachtoffers diverse …

Lees verder
letselschade advocaat

Niet Aangeboren Hersenletsel en letselschade

Dit artikel geschreven door Jan Willem Koeleman († 2017) van Utrecht Letselschade Advies en is verschenen in de nieuwsbrief van Professionals in NAH.

Het leven is soms niet eerlijk. Een ongeval zit in een klein hoekje. Een moment van onoplettendheid kan enorme gevolgen hebben. Een automobilist die zijn aandacht er even niet bij heeft of een stoeptegel die los ligt. Met het toegenomen gebruik van social media in het verkeer, nemen de risico’s in het dagelijks leven alleen …

Lees verder