Claim smartengeld in 3 stappen

Als u slachtoffer bent van een ongeval en schade hebt opgelopen, kunt u met flinke kosten te maken krijgen. Als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval, kunt u al deze kosten vergoed krijgen. U kunt de gemaakte kosten meestal onderbouwen met facturen en bonnetjes.

Maar hoe zit het met de emotionele schade? Ook deze schade kunt u vergoed krijgen. We noemen dit smartengeld. U claimt uw smartengeld in de volgende 3 stappen.

Wat is …

Lees verder

letselschade advocaat

Wat is een schadebeperkingsplicht?

Als iemand betrokken raakt bij een ongeval en daardoor schade oploopt, kan de wederpartij aansprakelijk gesteld worden. Als de rechter het daarmee eens is, ontvangt het slachtoffer vaak een schadevergoeding door de wederpartij.

Degene die de schade lijdt moet daarbij, binnen redelijke grenzen, wel zijn schade zo veel mogelijk beperken. Anders kan het gebeuren dat de gemaakte kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. We spreken in dit geval van een schadebeperkingsplicht.

Schadebeperkingsplicht in het Burgerlijk Wetboek

De …

Lees verder