oogletsel-door-vuurwerk

Oogletsel door vuurwerk: hoe kunt u de schade verhalen?

Jaarlijks lopen veel mensen oogletsel op door vuurwerk. Hebt u oogletsel opgelopen door vuurwerk en is dit de schuld van een ander? Dan kunt u een schadevergoeding claimen. Wij vertellen u hoe dit in zijn werk gaat en hoe wij u helpen.

De schade verhalen bij oogletsel door vuurwerk

Zoals gezegd lopen jaarlijks tientallen mensen oogletsel op door het afsteken van vuurwerk. Is het letsel niet uw eigen schuld? Dan zijn er in feite twee scenario’s …

Lees verder
letselschade advocaat

Wat is loonderving?

In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijke partij de vermogensschade en ander nadeel van het slachtoffer moet vergoeden (artikel 6:95 BW). Het gaat hierbij zowel om de materiële schade, als om de immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd.

De materiële schadevergoeding kan worden onderverdeeld in onder andere de directe materiële schade (kledingschade, autoschade etc), de kosten voor genezing en herstel en verlies zelfwerkzaamheid. Ook het loonderving is een materiële schadepost.

Loonderving na letselschade

Als slachtoffer met letselschade …

Lees verder