Nieuw project rondom informatievoorziening hersenletsel

Wist u dat er jaarlijks ongeveer 140.000 mensen te maken krijgen met een vorm van hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor of hartstilstand?

En wist u dat er in Nederland 650.000 mensen leven die beperkingen ervaren als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel?

Traumatische gebeurtenis

Veel mensen zijn niet bekend met deze cijfers en schrikken als ze deze cijfers horen. Dat er jaarlijks zoveel mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel bijkomen (NAH). En dat het vaak …

Lees verder

No cure, no pay niet populair bij letselschadeadvocaten

Letselschadeadvocaten wagen zich volgens deskundigen in de meeste gevallen niet aan een no cure, no pay-overeenkomst. Dat blijkt uit een rondgang van het FD bij verschillende letselschadeadvocaten.

Een no cure, no pay-overeenkomst houdt in dat een advocaat bij een overwinning een hoger uurtarief mag vragen, maar bij een verlies niets krijgt. Bij een positief resultaat mag het uurtarief verhoogd worden met maximaal 100%. Voor het honorarium geldt een maximum van 25% van het behaalde resultaat.

Experiment

Eerder was …

Lees verder

Verjaring van een voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst

Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2988

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan omtrent de verjaring van een voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst met een verzekeraar. De vraag was op welk moment de 20-jaarstermijn ingaat.

Het ongeval

In 1980 raakt een dan 19-jarig slachtoffer betrokken bij een ongeval waarbij hij letsel aan zijn knie oploopt. De aansprakelijkheid wordt erkend door NBM en in 1985 komt het slachtoffer met de verzekeraar tot een minnelijke schaderegeling waarbij een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld.

De …

Lees verder

Zorgverzekeraars

Privédetective ingehuurd door zorgverzekeraar; mag dat?

Het komt nogal eens voor dat mensen frauderen als het gaat om vergoedingen door zorgverzekeraars. Wanneer een zorgverzekeraar een vermoeden heeft van fraude is een aantal stappen mogelijk. Een van deze stappen is het inhuren van een privédetective.

Hoe ver mogen zorgverzekeraars eigenlijk gaan in hun fraudeonderzoek? Zijn zij volgens de Nederlandse wet bevoegd om een privédetective in te huren, bijvoorbeeld om na te gaan of je echt ziek bent?

Regelgeving controle en administratie zorgverzekeraars

Sinds 1 januari 2016 …

Lees verder