Zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van een machine

Om het geheugen op te frissen: een uitspraak van de Hoge Raad uit 2005 over een arbeidsongeval met een inpakmachine.

Casus

De eiser was als productiemedewerker in dienst bij een vleesgroothandel. In de uitoefening van zijn werkzaamheden met een inpakmachine (een Multivac-machine) is hem een ongeval overkomen.

Het slachtoffer wilde een storing van de machine oplossen en heeft hiervoor met zijn hand, in een richel achter de ingang van de folie, hard geduwd. Zijn hand bevond zich hierdoor …

Lees verder

Geen verzwaarde stelplicht in het Arbeidsinspectie-arrest: is dit wenselijk?

In een arrest van 4 april 2014 heeft de Hoge Raad voor het eerst een wegbeheerder belast met de verzwaarde stelplicht.[1]

In de vrijwaringsprocedure tussen Reaal en de Gemeente Deventer stelt Reaal dat er sprake is van een gebrekkige weg op grond van artikel 6:174 BW en dat de gemeente het gebrek eenvoudig en weinig kostbaar had kunnen wegnemen.

De gemeente verweert zich door (onder andere) te stellen dat vanwege de beperkte financiële middelen van haar geen …

Lees verder

Aantal verkeersdoden door e-bikes toegenomen

Tegenwoordig is de elektrische fiets niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Inmiddels rijden er zo’n 2 miljoen e-bikes op de weg.

Snelheid

Een van de kenmerken van de elektrische fiets is de te behalen snelheid: sommige e-bikes behalen een snelheid van 45 km/h. Deze categorie e-bikes wordt high speed e-bike of speed-pedelec genoemd.

Gevaarlijke situaties

Het is niet verwonderlijk dat de e-bike voor gevaarlijk situaties op de weg kan zorgen. De snelheid van de e-bike is voor …

Lees verder