Wat is de Letselschade Raad?

De Letselschade Raad beoordeelt, controleert en ondersteunt letselschadebureaus met als doel de transparantie en kwaliteit in de branche hoog te houden. De Letselschade Raad signaleert trends en ontwikkelingen in de letselschadebranche. De Raad heeft een toezichthoudende functie onder letselschadeprofessionals.

De werkzaamheden van de Letselschade Raad zijn enkel gericht op professionele dienstverleners. Bij individuele klachten en geschillen tussen slachtoffers en belangenbehartigers wordt er door de Raad enkel gesignaleerd en geregistreerd. De Raad treedt niet op als bemiddelaar.

Wat …

Lees verder

Letselschadevergoedingen: hoe zit het met voorschotten?

Zodra de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, heeft u recht op (tussentijdse) voorschotten.

Een letselschadezaak kan soms jaren duren. Het dossier wordt pas afgerond als er een medische eindtoestand is. Dit houdt in dat het dossier doorloopt tot u óf genezen bent, óf er geen uitzicht meer is op verbetering. Pas dan is duidelijk of er mogelijk blijvende schade is. Op basis van deze situatie kunnen eventuele toekomstschades berekend worden, waarna er een eindafrekening plaats kan vinden.

Voorschot op …

Lees verder

Pre-existentie en predispositie: wat is het verschil?

Stel: twee jaar geleden heeft u een whiplash opgelopen door een verkeersongeval. Onlangs bent u opnieuw bij een verkeersongeval betrokken geraakt. Bij het tweede ongeval zijn de klachten van uw whiplash verergerd. Hoe gaat de verzekeraar hiermee om bij de schadeafwikkeling?

De definities van pre-existentie en predispositie

In de juridische wereld worden de volgende definities gehanteerd.

Wat is pre-existentie?

Pre-existente klachten zijn klachten die vóór het ongeval al aanwezig waren en vergelijkbaar zijn met de klachten na het ongeval. …

Lees verder