Nieuwe regeling Schuldloze derde

Ongeveer 1 op de 5 slachtoffers van een verkeersongeval raakt als inzittende of opzittende van een voertuig gewond. Deze gewonde wordt de schuldloze derde genoemd. Hierbij geldt dat deze persoon geen schuld treft aan het ongeval en dat het schadegeval niet aan hem toe te rekenen is.

Nieuwe regeling Schuldloze derde

In veel letselschadezaken is onenigheid over welke verzekeraar de schade moet betalen van de schuldloze derde. Daarom treedt in 2017 een nieuwe regeling in werking.

Schade rechtstreeks …

Lees verder

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen heeft vaak levenslange gevolgen. Jaarlijks lopen ruim 19.000 kinderen en jongeren hersenletsel op, bijvoorbeeld door een verkeersongeval.

Het gebeurt helaas regelmatig dat hersenletsel niet wordt vastgesteld omdat het ongelukje in de speeltuin, in de gymzaal of met de fiets schijnbaar goed afliep en het kind niet naar de huisarts of spoedeisende hulp is gegaan. De problemen in het functioneren op lichamelijk, psychosociaal en cognitief vlak worden dan niet in verband gebracht …

Lees verder

Besnijdenis minderjarige: toestemming van beide ouders nodig?

Rechtbank Rotterdam 21 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7437

Op 3 maart 2015 gaan een 9-jarige Turkse jongen en zijn vader naar Sanitas Huisartsen voor een besnijdenis van de jongen. Huisarts Y voert de besnijdenis bij de jongen uit. De ouders van de jongen zijn gescheiden en de moeder is het niet eens met de ingreep.

De moeder stelt de huisartsenpraktijk aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade van haar zoon en voor de door haar geleden en …

Lees verder