Mogelijk nieuwe gedragscode over de afhandeling van claims bij beroepsziekten

Mogelijk komt er een nieuwe gedragscode of een toevoeging aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), over de afhandeling van claims bij beroepsziekten.

Dhr. Asscher schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het initiatief van zo’n gedragscode in principe ondersteunt.

Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten

Eerder is voorgesteld om een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten (ECCB) op te richten. Het ECCB zou als doel hebben om onafhankelijk advies te geven bij rechtszaken of (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers te …

Lees verder

Zorgverleners hebben een rol in de correcte financiële afwikkeling van schade na medische fout

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, beslissing openbaar uitgesproken op 4 juli 2017

De casus

Op 16 mei 2014 heeft een mevrouw een operatie ondergaan aan haar voet. De operatie is uitgevoerd door twee orthopedisch chirurgen. Tijdens de operatie werd gebruik gemaakt van een oscillerende elektrische zaag.

Op enig moment heeft een van de twee chirurgen de zaak op het linker bovenbeen van de vrouw gelegd. In verband met een technisch mankement is de zaag oververhit geraakt en is …

Lees verder

Mogelijk woonverbod voor daders levensdelicten

Slachtofferhulp Nederland onderzoekt of het mogelijk is om een woonverbod op te leggen aan daders van misdrijven. Het gaat hierbij om daders van levensdelicten: misdrijven die andermans dood tot gevolg hebben. Dat meldt Slachtofferhulp op de eigen website.

Achtergrond

Als reden voor het onderzoek noemt Slachtofferhulp dat er bij dergelijke delicten vaak sprake is van een relatie tussen de dader en het slachtoffer. Een dader en een slachtoffer woonden bijvoorbeeld vaak in dezelfde omgeving of bezochten dezelfde …

Lees verder