Letselschade door storm: wie is aansprakelijk?

Stormschade lijkt steeds vaker voor te komen in Nederland. En hoewel een zware storm niet met regelmaat voorkomt, kan zo’n storm toch voor flinke overlast en schade zorgen. Ieder jaar is het wel in het nieuws: gewonden of zelfs sterfgevallen door een afgewaaid dak of omgevallen boom.

Zo kan het voorkomen dat ook u letselschade oploopt door een storm. Bijvoorbeeld wanneer u geraakt wordt door omgevallen bomen of afgewaaide dakpannen. De vraag die dan opspeelt is: …

Lees verder

Letselschade claimen: hoe gaat het in zijn werk?

Een ongeval heeft vaak grote gevolgen. Niet alleen voor uw gezondheid, maar ook financieel. Meestal zijn er direct na het ongeval al kosten die u moet maken voor bijvoorbeeld extra vervoer, fysiotherapie of een eigen risico.

Ook kunt u te maken krijgen met een daling van uw inkomen als u door het letsel niet meer kunt werken. U kunt dan de letselschade claimen bij de tegenpartij, maar hoe gaat dit in zijn werk?

Recht op een gratis …

Lees verder

Verschil aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering

In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld wat het verschil is tussen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Kort samengevat:

Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgelegd bedrag uit.
Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledig geleden schade van het slachtoffer.

Ongevallenverzekering

Voor een uitgebreid antwoord op deze vraag moet worden gekeken naar de afdeling bijzondere overeenkomst in het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 17, afdeling 3). Hieruit blijkt dat een ongevallenverzekering een sommenverzekering is. Artikel 7:964 BW omschrijft de sommenverzekering als de …

Lees verder