letselschade Utrecht

Aansprakelijkheid kliniek voor PIP-implantaten

Een mevrouw heeft in 2001 in de kliniek van Boerhaave een borstvergroting ondergaan. In beide borsten is een prothese geplaatst van het merk Rofil, type M-implants hetgeen de Nederlandse benaming is van de borstimplantaten van het Franse merk PIP (Poly Implant Protheses). In Nederland spreken we over PIP-implantaten.

In 2009 bleek er bij de vrouw sprake te zijn van een uitgebreide siliconen lekkage bij beide borstimplantaten. De PIP-implantaten moesten operatief verwijderd worden. De vrouw heeft de …

Lees verder
Letselschade

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

Artikel 7:629 BW bepaalt dat een werknemer recht heeft op loondoorbetaling als door ziekte niet kan worden gewerkt. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor maximaal 104 weken. Maar wie bepaalt of een werknemer ziek is? Bijvoorbeeld in het geval van een alcohol verslaving of manisch depressieve-klachten?

De bedrijfsarts en de verzekeringsarts

Het is de werknemer die zich bij de werkgever ziek meldt. De werkgever moet vervolgens vaststellen of er een legitieme grondslag is om het loon door te betalen. Hiervoor schakelt de …

Lees verder
letselschade advocaat

Autofabrikant aansprakelijk voor dwarsleasie

Bij een eenzijdig ongeval is een chauffeur van een vrachtwagen zeer ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer loopt een dwarsleasie op. Ten tijde van het ongeval was er sprake van slechte weeromstandigheden. Het regende en er lag water op de rijbaan.

De bestuurder van de vrachtwagen bemerkte aquaplaning. Hij dreigde tegen een paal aan te rijden en heeft zichzelf daarom naar de bijrijdersplaats geworpen. Uiteindelijk is de wagen tot stilstand gekomen en stond de truck stil. Vervolgens …

Lees verder
letselschade

Wettelijke rente verlaagd

De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom.

Wettelijke rente verlaagd van 3 naar 2 procent

Op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de ministerraad ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Het betreft de rente voor alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken. Het rente percentage zal per 1 januari 2015 worden verlaagd van 3 naar …

Lees verder

Wat is een medische expertise?

Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in de aansprakelijkheid of de omvang van de geleden schade van een cliënt. Een expertise kan duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld het behandeladvies, de re-integratie mogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel en de beperkingen en de context van de beperkingen.

De werkwijze bij een medische expertise

Een expertise kan alleen worden uitgevoerd op verzoek van derden. Dit kan dus de advocaat zijn, maar ook een bedrijfsarts …

Lees verder
letselschade advocaat

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijke partij de vermogensschade en ander nadeel van het slachtoffer moet vergoeden (artikel 6:95 BW). Het gaat hierbij zowel om de materiële schade, als om de immateriële schadevergoeding (smartengeld).

De materiële schadevergoeding kan worden onderverdeeld in onder andere de directe materiële schade (kledingschade, autoschade etc), de kosten voor genezing en herstel en verlies zelfwerkzaamheid. Ook het verlies van arbeidsvermogen is een materiële schadepost.

Beoordeling verlies van arbeidsvermogen

Op grond van artikel …

Lees verder