Letselschade en bewijslast deel I: wie bewijst wat?

De hoofdregel van de bewijslast bij letselschade is neergelegd in artikel 150 Rv.[1] Deze regel houdt in dat de partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, de bewijslast van die feiten of rechten draagt. In beginsel dient het slachtoffer van een ongeval te bewijzen dat zijn geleden schade door de veroorzaker is ontstaan.

Op grond van artikel 6:98 BW [2] komt slechts de schade voor vergoeding in aanmerking die in zodanig …

Lees verder
Bedrijfsongeval Utrecht

Case: letselschade door omgevallen torenkraan op de Uithof

BAM heeft in opdracht van Stichting Studenten Huisvesting Utrecht de opdracht gekregen tot het bouwen van een grootschalig studentencomplex op de Uithof in Utrecht.

Tijdens dat bouwproject heeft er een ongeval plaatsgevonden met een torenkraan. Als gevolg van een storm is de torenkraan omgewaaid en op het universiteitsgebouw terechtgekomen. Bij het ongeval hebben vier mensen letselschade opgelopen.

Betrokken partijen

Bij het bouwproject waren verschillende partijen betrokken.

De BAM als hoofdaannemer van het project had de betreffende torenkraan gekocht van Transmate. …

Lees verder
letselschade

Letselschade zelfstandig ondernemer: wat is de schade?

In de praktijk krijgen wij als letselschade advocatenkantoor vaak vragen over de vaststelling van de gederfde inkomsten en het verlies verdienvermogen van een ZZP-er of zelfstandig ondernemer.

Om de gederfde inkomsten van een zelfstandig ondernemer in kaart te brengen, dient een vergelijking te worden gemaakt tussen het inkomen in de hypothetische situatie zonder ongeval, en het feitelijke inkomen na het ongeval. Beoordeeld zal moeten worden in welke mate van de economische waarde van de arbeid van …

Lees verder
letselschade

Vrije advocaatkeuze bij “administratieve” procedure volgens de EEG-Richtlijn

In het Europese recht zijn regels neergelegd over de vrije advocaatkeuze. In artikel 4 lid 1 sub a van de Richtlijn 87/344/EEG[1] is bepaald dat je recht hebt op vrije keuze van een advocaat wanneer er sprake is van een “gerechtelijke of administratieve procedure”.

Met andere woorden: wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten en de verzekering biedt dekking voor een juridisch geschil, dan mag je in een gerechtelijke of administratieve procedure zelf een advocaat kiezen. De …

Lees verder
Letselschade

Hoe wordt overlijdensschade berekend?

Soms wordt het ergst denkbare waarheid: een naaste komt te overlijden. In het geval dat het overlijden het gevolg is van bijvoorbeeld een ongeval of een medische fout, kunnen nabestaanden een vergoeding vorderen voor de schade die zij lijden. Deze schade wordt overlijdensschade genoemd.

Overlijdensschade, hoe wordt deze berekend?

Op 19 november 2014 is een nieuwe methode voor het berekenen van overlijdensschade gepresenteerd. Aanleiding hiervoor was dat de bestaande rekenmethode zeer complex was en aan nabestaanden moeilijk …

Lees verder
letselschade Utrecht

Werkgever aansprakelijk voor schade door stoeipartij op de werkvloer

Een werknemer verricht saneringswerkzaamheden op het gebied van asbest. Als hij met zijn beschermende kleding en veiligheidsmasker bezig is, wordt hij door een collega van achteren vastgepakt en op de grond gelegd. De collega reikt hem vervolgens de hand om op te staan. De werknemer pakt de hand en zijn collega trekt hem hardhandig omhoog, waarbij de schouder van de werknemer uit de kom raakt.

Wie is aansprakelijk voor de schade aan de schouder? De collega en …

Lees verder
letselschade

Recht op second opinion bij andere bedrijfsarts

Wanneer je als werknemer vanwege ziekte niet in staat bent werkzaamheden te verrichten, is de werkgever na 6 weken ziekte verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen. Eerder mag natuurlijk ook, wanneer dat de situatie ten goede komt, zoals bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict.

Wat doet de bedrijfsarts?

Wanneer de werknemer zich op het spreekuur van de bedrijfsarts meldt, is het de primair de taak van de bedrijfsarts om de werkgever te adviseren omtrent de vraag of de …

Lees verder
letselschade

Politie aansprakelijk voor letselschade wielrenner

In de nacht van 3 oktober 2010 kreeg de Politie in Limburg een melding dat in een natuurgebied in de omgeving van Thorn een tweetal paarden zouden zijn ontsnapt. De Politie was rond 04.00 uur ter plaatse en constateerde dat de paarden zich bevonden tussen twee wildroosters van genoemd natuurgebied.

Om de paarden tussen die twee wildroosters te houden heeft de Politie één wildrooster afgezet met rood/wit gestreept afzetlint en het andere wildrooster met oranje touw. …

Lees verder