Vergoeding letselschade uit schadeverzekering inzittenden

Wanneer u als bestuurder gewond raakt bij een auto-ongeval en er geen aansprakelijke tegenpartij is, kunt u toch recht hebben op een letselschadevergoeding.

Schadeverzekering inzittenden

Dat geldt in de gevallen wanneer u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) hebt afgesloten. De SVI is een schadeverzekering die u naast de verplichte wettelijk aansprakelijkheidsverzekering (WAM) voor uw auto kunt afsluiten. De SVI keert uit bij letselschade door verkeersongevallen ongeacht de vraag wie er aansprakelijk is voor de aanrijding. Dus ook als …

Lees verder

Uitspraak HR over groepsaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad

Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 2 oktober 2015 is gebleken dat indien er schade wordt veroorzaakt door leden van een groep, het voor het slachtoffer mogelijk om de gehele schade te verhalen bij één lid van die groep. De groepsaansprakelijkheid, ook wel hoofdelijke aansprakelijkheid, volgt uit artikel 6:166 lid 1 BW.

Samenwerking binnen de groep

In deze uitspraak gaat het om leden die deel hebben uitgemaakt van een organisatie of groep. De groep had …

Lees verder

Hoge Raad: looptijd niet verkort door persoonlijke predispositie

De Hoge Raad fluit op 27 november 2015 het gerechtshof ’s-Hertogenbosch terug, omdat het Hof ontoereikend heeft gemotiveerd waarom wegens persoonlijke predispositie de looptijd beperkt moest worden. Het volgende doet zich in deze zaak voor.

Persoonlijke predispositie

Een werknemer werkt als magazijnmedewerker en overkomt tweemaal eenzelfde arbeidsongeval. Uit een hoge stellage valt een zwaar voorwerp van circa 5 kilogram op het hoofd van de werknemer.

De werknemer raakt arbeidsongeschikt en stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade. De werkgever …

Lees verder

Zorgplicht IKEA bij winterse valpartij

Het is december en de eerste koude dagen van deze winter zijn gepasseerd. Hoewel er (nog) geen sneeuw ligt, moest ik terugdenken aan een uitspraak van de rechtbank en het Gerechtshof over een winterse valpartij bij de ingang van een Ikea filiaal.

Gebroken enkel na ongelukkige val

Een mevrouw was op een zonnige en droge dag in de winter voor de ingang van een Ikea filiaal ten val gekomen en had daarbij haar enkel gebroken. De dag …

Lees verder

Casino betaalt schadevergoeding aan klant

Een kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een casino veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, omdat het tekortgeschoten is in de nakoming van een overeenkomst.

Weigeren toegang casino

Een klant van een casino in Beverwijk heeft een schadevergoeding ontvangen voor het verlies dat hij heeft geleden door een bezoek aan het casino. De klant heeft op 12 november 2013 aan het casino verzocht om hem de toegang tot het gokhuis te verbieden. De klant heeft hiervoor een toegangsverbod ondertekend, …

Lees verder
Exoskelet

Exoskelet laat patiënten met dwarslaesie weer zelfstandig lopen

De Sint Maartenskliniek heeft op 4 december 2015 voor het eerst een gemotoriseerd exoskelet aan een dwarslaesiepatiënt beschikbaar gesteld. De patiënt mag dit ‘robotpak’ thuis gebruiken en kan hierdoor weer zelfstandig staan en lopen.

Een filmpje van het exoskelet is te bekijken op de website van de NOS.

Het exoskelet

Dwarslaesiepatiënten kunnen door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, door middel van het exoskelet zelfstandig lopen. Het exoskelet bestaat uit een stelsel van buizen en braces dat over …

Lees verder