5 schadeposten die vaak over het hoofd worden gezien

Als u door een ongeval letselschade oploopt kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Dit is het geval als er iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letsel. De vergoeding bij letselschade bestaat uit verschillende schadeposten.

Wat is een schadepost bij letselschade

Een schadevergoeding is opgebouwd uit verschillende schadeposten. Het gaat niet altijd om daadwerkelijk gemaakte kosten, maar ook om verwachte of mogelijke kosten. Bij het vergoeden van schadeposten is het uitgangspunt dat het slachtoffer in een …

Lees verder

Het delta-v-onderzoek na een ongeval: wat houdt dit in?

Een delta-v-onderzoek herleidt de kracht van een aanrijding. Een verzekeraar kan opdracht geven voor een delta-v-onderzoek om de impact van de aanrijding vast te stellen en te beoordelen of het aannemelijk is dat er fysiek letsel is ontstaan bij het ongeval.

Een delta-v-onderzoek wordt vaak ingezet bij letselschadezaken waar het slachtoffer klachten heeft, die geweten worden aan een whiplash. Het gaat vaak om aanrijdingen met lage snelheid. De verzekeraar stelt dan in twijfel of het ongeval …

Lees verder

Wat is de Letselschade Raad?

De Letselschade Raad beoordeelt, controleert en ondersteunt letselschadebureaus met als doel de transparantie en kwaliteit in de branche hoog te houden. De Letselschade Raad signaleert trends en ontwikkelingen in de letselschadebranche. De Raad heeft een toezichthoudende functie onder letselschadeprofessionals.

De werkzaamheden van de Letselschade Raad zijn enkel gericht op professionele dienstverleners. Bij individuele klachten en geschillen tussen slachtoffers en belangenbehartigers wordt er door de Raad enkel gesignaleerd en geregistreerd. De Raad treedt niet op als bemiddelaar.

Wat …

Lees verder

Letselschadevergoedingen: hoe zit het met voorschotten?

Zodra de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, heeft u recht op (tussentijdse) voorschotten.

Een letselschadezaak kan soms jaren duren. Het dossier wordt pas afgerond als er een medische eindtoestand is. Dit houdt in dat het dossier doorloopt tot u óf genezen bent, óf er geen uitzicht meer is op verbetering. Pas dan is duidelijk of er mogelijk blijvende schade is. Op basis van deze situatie kunnen eventuele toekomstschades berekend worden, waarna er een eindafrekening plaats kan vinden.

Voorschot op …

Lees verder

Wat is het verschil tussen pre-existentie en predispositie?

Stel: twee jaar geleden heeft u een whiplash opgelopen door een verkeersongeval. Onlangs bent u opnieuw bij een verkeersongeval betrokken geraakt. Bij het tweede ongeval zijn de klachten van uw whiplash verergerd. Hoe gaat de verzekeraar hiermee om bij de schadeafwikkeling?

De definities van pre-existentie en predispositie

In de juridische wereld worden de volgende definities gehanteerd.

Wat is pre-existentie

Pre-existente klachten zijn klachten die vóór het ongeval al aanwezig waren en vergelijkbaar zijn met de klachten na het ongeval. …

Lees verder

Kop-staartbotsing en letselschade: wie is aansprakelijk?

Als er een verkeersongeval plaatsvindt op de snelweg of in de file,
dan is er vaak sprake van een kop-staartbotsing.

Kop-staartbotsingen komen in Nederland door de drukte op de wegen en
het gebruik van smartphones veel voor. Door een kop-staartbotsing kunnen
betrokkenen (ernstige) letselschade oplopen, zoals een whiplash of zelfs een
dwarslaesie als het gaat
om een botsing met een hoge snelheid.

Wie is aansprakelijk bij een kop-staartbotsing? Is dat altijd de achteroprijder?

Achteroprijder niet altijd
aansprakelijk

In tegenstelling tot wat veel …

Lees verder

Kind valt van speeltoestel: is de gemeente aansprakelijk?

Kinderen zijn over het algemeen speels, actief en kwetsbaar en het
is daarom niet gek dat kinderen een verhoogd
risico hebben op het oplopen van letselschade.

Elke gemeente heeft wel speeltoestellen in openbare ruimtes. Dit zijn fijne plekken voor kinderen om te spelen, klauteren en te springen, maar soms gaat het mis. Door een val van een speeltoestel kan een kind zich lelijk bezeren en een val op het hoofd kan zelfs ernstige gevolgen hebben. Verwondingen door …

Lees verder

Wat is een schuldloze derde?

Als inzittende of bijrijder van een voertuig kunt u betrokken raken bij een verkeersongeval en letselschade oplopen. Als inzittende bent u vrijwel nooit aansprakelijk voor het ongeval en daarom bent u in dat geval de schuldloze derde.

Sinds 1 april 2017 bestaat er voor de
schuldloze derden een speciale regeling waardoor u direct uw schade kunt
verhalen bij de verzekeraar van het voertuig waarin u zich bevond of bij de
verzekeraar van de tegenpartij.

Schaderegeling
Schuldloze Derde

De Schaderegeling Schuldloze Derde …

Lees verder

Letselschade opgelopen tijdens vrijwilligerswerk: wie is aansprakelijk?

Als u letselschade oploopt tijdens werktijd kunt u in veel gevallen uw werkgever met succes aansprakelijk stellen. De werkgever heeft namelijk een zeer strenge zorgplicht ten aanzien van haar werknemers.

Hoe zit dat met vrijwilligerswerk? Wie is aansprakelijk als een vrijwilliger letselschade oploopt?

Vereniging of organisatie
aansprakelijk

Vrijwilligers werken vaak voor een vereniging of organisatie. Net als op een werkgever van een bedrijf, rust er op een organisatie een strenge zorgplicht ten aanzien van werknemers, maar ook ten …

Lees verder

Gebitschade opgelopen: claim een schadevergoeding

Gebitschade kan op vele manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een val van de fiets, een verkeersongeval of tijdens sport en spel. De tandartskosten die u moet maken bij gebitschade kunnen flink oplopen.

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw gebitschade en
hij of zij erkent de aansprakelijkheid, dan heeft u recht op een
schadevergoeding. U dient deze schadevergoeding te claimen bij de
verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker.

U leest meer over het claimen van schadevergoeding voor gebitschade in deze blog.

Schadeposten gebitschade

Als u …

Lees verder