Zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van een machine

Om het geheugen op te frissen: een uitspraak van de Hoge Raad uit 2005 over een arbeidsongeval met een inpakmachine.

Casus

De eiser was als productiemedewerker in dienst bij een vleesgroothandel. In de uitoefening van zijn werkzaamheden met een inpakmachine (een Multivac-machine) is hem een ongeval overkomen.

Het slachtoffer wilde een storing van de machine oplossen en heeft hiervoor met zijn hand, in een richel achter de ingang van de folie, hard geduwd. Zijn hand bevond zich hierdoor …

Lees verder

Geen verzwaarde stelplicht in het Arbeidsinspectie-arrest: is dit wenselijk?

In een arrest van 4 april 2014 heeft de Hoge Raad voor het eerst een wegbeheerder belast met de verzwaarde stelplicht.[1]

In de vrijwaringsprocedure tussen Reaal en de Gemeente Deventer stelt Reaal dat er sprake is van een gebrekkige weg op grond van artikel 6:174 BW en dat de gemeente het gebrek eenvoudig en weinig kostbaar had kunnen wegnemen.

De gemeente verweert zich door (onder andere) te stellen dat vanwege de beperkte financiële middelen van haar geen …

Lees verder

Aantal verkeersdoden door e-bikes toegenomen

Tegenwoordig is de elektrische fiets niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Inmiddels rijden er zo’n 2 miljoen e-bikes op de weg.

Snelheid

Een van de kenmerken van de elektrische fiets is de te behalen snelheid: sommige e-bikes behalen een snelheid van 45 km/h. Deze categorie e-bikes wordt high speed e-bike of speed-pedelec genoemd.

Gevaarlijke situaties

Het is niet verwonderlijk dat de e-bike voor gevaarlijk situaties op de weg kan zorgen. De snelheid van de e-bike is voor …

Lees verder

Zwembadbeheerder aansprakelijk voor dwarslaesie na onjuist gebruik glijbaan

Een jongen van 16 jaar oud gaat op 28 juni 2011 naar een buitenzwembad om te zwemmen. Die dag is de jongen zittend op zijn knieën van de familieglijbaan gegaan en hierbij zeer ernstig gewond geraakt. De jongen is met zijn hoofd terecht gekomen op de bodem van het zwembad.

Als gevolg van het ongeval heeft de jongen een dwarslaesie opgelopen vanaf borsthoogte.

Aansprakelijkheid

In deze zaak staat de vraag centraal wie aansprakelijk is voor de letselschade van …

Lees verder

Mogelijk nieuwe gedragscode over de afhandeling van claims bij beroepsziekten

Mogelijk komt er een nieuwe gedragscode of een toevoeging aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), over de afhandeling van claims bij beroepsziekten.

Dhr. Asscher schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het initiatief van zo’n gedragscode in principe ondersteunt.

Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten

Eerder is voorgesteld om een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten (ECCB) op te richten. Het ECCB zou als doel hebben om onafhankelijk advies te geven bij rechtszaken of (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers te …

Lees verder

Zorgverleners hebben een rol in de correcte financiële afwikkeling van schade na medische fout

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, beslissing openbaar uitgesproken op 4 juli 2017

De casus

Op 16 mei 2014 heeft een mevrouw een operatie ondergaan aan haar voet. De operatie is uitgevoerd door twee orthopedisch chirurgen. Tijdens de operatie werd gebruik gemaakt van een oscillerende elektrische zaag.

Op enig moment heeft een van de twee chirurgen de zaak op het linker bovenbeen van de vrouw gelegd. In verband met een technisch mankement is de zaag oververhit geraakt en is …

Lees verder

Mogelijk woonverbod voor daders levensdelicten

Slachtofferhulp Nederland onderzoekt of het mogelijk is om een woonverbod op te leggen aan daders van misdrijven. Het gaat hierbij om daders van levensdelicten: misdrijven die andermans dood tot gevolg hebben. Dat meldt Slachtofferhulp op de eigen website.

Achtergrond

Als reden voor het onderzoek noemt Slachtofferhulp dat er bij dergelijke delicten vaak sprake is van een relatie tussen de dader en het slachtoffer. Een dader en een slachtoffer woonden bijvoorbeeld vaak in dezelfde omgeving of bezochten dezelfde …

Lees verder

Daders verkeersdelicten mogelijk zwaarder bestraft

Minister Blok heeft vandaag aangekondigd dat hij aan wetgeving werkt waarmee daders van verkeersdelicten zwaarder kunnen worden bestraft.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk en gevaarlijk rijgedrag. Ook wil hij de politie meer opsporingsbevoegdheid geven zodat doorrijders na een ongeval sneller kunnen worden gevonden.

Het voorstel regelt ook dat straks meer situaties kunnen worden bestraft waarin roekeloos wordt gereden dan nu het geval is.

Onderzoek

De oorzaak van deze plannen ligt in een …

Lees verder

Dutchbatters stellen Defensie aansprakelijk voor trauma’s Bosnische vredesmissie

Onlangs hebben ruim tweehonderd Dutchbat-veteranen gezamenlijk een schadeclaim ingediend. Zij eisen een schadevergoeding van € 22.000 per persoon van de Nederlandse staat voor de trauma’s die ze hebben opgelopen tijdens de vredesmissie in de Bosnische enclave Srebrenica.

Achtergrondinfo

Dutchbat III, een geselecteerde groep Nederlandse VN-militairen, kreeg in 1995 de opdracht om de inwoners van de Bosnische enclave Srebrenica te beschermen.

Op 11 juli 1995 ging het mis: de stad werd overgenomen door Servische troepen, onder leiding van de …

Lees verder

Uitgestapte bestuurder aangereden op de snelweg: 50% schadevergoeding

Onlangs heeft de rechtbank Zeeland West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak waarbij een op de snelweg uitgestapte bestuurder van een auto wordt aangereden door een andere auto en ernstig letsel opliep.

Het ongeval

Een automobilist had zijn auto op een wisselbaan tot stilstand gebracht omdat hij een lekke band had. De wisselbaan betrof de meest rechtse rijstrook van drie rijstroken en lag in het verlengde van de vluchtstrook. Ter hoogte van waar de bestuurder tot stilstand gekomen …

Lees verder