Letselschade door gehoorschade: claim uw schadevergoeding

Letselschade door gehoorschade kan op twee manieren ontstaan: met een oorzaak bij uzelf of onder verantwoordelijkheid van een ander. Alleen wanneer het gehoorletsel door een ander is veroorzaakt is, kunt u dit letsel claimen als schadepost bij letselschade. U heeft dan mogelijk recht op een schadevergoeding. Utrecht Letselschade Advies kan u hierbij helpen.

Soorten gehoorschade

Gehoorschade kan worden verdeeld in verschillende soorten. De soorten gehoorschade kunnen verschillende oorzaken hebben en hebben verschillende klachten tot gevolg. Een aantal …

Lees verder

Wat is wegbeheerdersaansprakelijkheid?

Als u letselschade oploopt door een gebrek aan het wegdek, dan kunt u daarvoor de wegbeheerder (vaak de gemeente of Rijkswaterstaat) aansprakelijk stellen. Dit wordt wegbeheerdersaansprakelijkheid genoemd.

Wegbeheerdersaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld wanneer het gebrek aan de weg is ontstaan door slecht onderhoud of wanneer de veiligheidsnormen niet zijn toegepast.

Wie de wegbeheerder is, verschilt per locatie. De grote Nederlandse wegbeheerders zijn Rijkswaterstaat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

Ongeval met letsel door een gebrek aan het wegdek

Wanneer u …

Lees verder

Vergoeding van affectieschade: wat houdt dit in?

Affectieschade is een vorm van schade die geleden wordt door het verdriet om ernstig blijvend letsel of overlijden van een naaste. Bij affectieschade kan een slachtoffer aanspraak maken op een vergoeding. Iemand anders moet het letsel of overlijden veroorzaakt hebben. Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten.

Vergoeding volgens Wet Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade actief. De wet maakt het eisen van financiële vergoeding bij affectieschade mogelijk voor slachtoffers van …

Lees verder

De top 5 gevaarlijkste verkeerssituaties in Utrecht

Jaarlijks lopen honderden Utrechters en duizenden Nederlanders schade op bij een ongeval in het verkeer. Het landelijk aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongelukken daalt nog bijna ieder jaar, maar letselschade in het verkeer komt nog vaak voor. Gelukkig is blikschade de meest voorkomende schade na een verkeersongeval.

Letselschade bij verkeersongeval in Utrecht

In de stad Utrecht zijn verschillende verkeerssituaties waarvan bekend is dat er vaak ongevallen gebeuren. Dit zijn zowel ongevallen met enkel blikschade als ongevallen waarbij ook …

Lees verder

5 schadeposten die vaak over het hoofd worden gezien

Als u door een ongeval letselschade oploopt kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Dit is het geval als er iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letsel. De vergoeding bij letselschade bestaat uit verschillende schadeposten.

Wat is een schadepost bij letselschade

Een schadevergoeding is opgebouwd uit verschillende schadeposten. Het gaat niet altijd om daadwerkelijk gemaakte kosten, maar ook om verwachte of mogelijke kosten. Bij het vergoeden van schadeposten is het uitgangspunt dat het slachtoffer in een …

Lees verder

Delta-v-onderzoek na een ongeval: wat houdt dit in?

Een delta-v-onderzoek herleidt de kracht van een aanrijding. Een verzekeraar kan opdracht geven voor een delta-v-onderzoek om de impact van de aanrijding vast te stellen en te beoordelen of het aannemelijk is dat er fysiek letsel is ontstaan bij het ongeval.

Een delta-v-onderzoek wordt vaak ingezet bij letselschadezaken waar het slachtoffer klachten heeft, die geweten worden aan een whiplash. Het gaat vaak om aanrijdingen met lage snelheid. De verzekeraar stelt dan in twijfel of het ongeval …

Lees verder