Vergoeding van affectieschade: wat houdt dit in?

Wat is affectieschade? Affectieschade is een vorm van schade die geleden wordt door het verdriet om ernstig blijvend letsel of overlijden van een naaste. Bij affectieschade kan een slachtoffer aanspraak maken op een vergoeding. Iemand anders moet het letsel of overlijden veroorzaakt hebben. Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten.

Vergoeding volgens Wet Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade actief. De wet maakt het eisen van financiële vergoeding bij affectieschade …

Lees verder

Letselschadevergoedingen: hoe zit het met voorschotten?

Zodra de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, heeft u recht op (tussentijdse) voorschotten omtrent letselschadevergoeding.

Een letselschadezaak kan soms jaren duren. Het dossier wordt pas afgerond als er een medische eindtoestand is. Dit houdt in dat het dossier doorloopt tot u óf genezen bent, óf er geen uitzicht meer is op verbetering. Pas dan is duidelijk of er mogelijk blijvende schade is. Op basis van deze situatie kunnen eventuele toekomstschades berekend worden, waarna er een eindafrekening plaats kan …

Lees verder

Een verkeersongeval en geen gordel om: wat nu?

U wordt aangereden in het verkeer en loopt daarbij letselschade op, maar u droeg geen gordel? Heeft u dan recht op een schadevergoeding van de aanrijder?

Een ongeval is natuurlijk een vervelende gebeurtenis. U kunt te maken krijgen met veel schadeposten en mogelijk (tijdelijk) arbeidsongeschikt worden. Als iemand anders het ongeluk heeft veroorzaakt en de aansprakelijkheid is erkend, heeft u recht op een schadevergoeding van de verzekeraar van de wederpartij.

Daarnaast komt u mogelijk in aanmerking voor …

Lees verder
letselschade-onderwijs

Letselschade in het onderwijs: wie is aansprakelijk?

Heeft u letselschade opgelopen in een onderwijsinstelling, of is uw kind slachtoffer geworden van een ongeluk met letsel op school? Dan wilt u weten wie er aansprakelijk is voor de letselschade, oftewel de gevolgen.

Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Het is per situatie verschillend wie er voor het letsel aansprakelijk is. We hebben drie situaties voor u op een rij gezet.

Wijkt uw situatie af van de informatie in deze blog of wilt …

Lees verder