letselschade Utrecht

Aansprakelijkheid kliniek voor PIP-implantaten

Een mevrouw heeft in 2001 in de kliniek van Boerhaave een borstvergroting ondergaan. In beide borsten is een prothese geplaatst van het merk Rofil, type M-implants hetgeen de Nederlandse benaming is van de borstimplantaten van het Franse merk PIP (Poly Implant Protheses). In Nederland spreken we over PIP-implantaten.

In 2009 bleek er bij de vrouw sprake te zijn van een uitgebreide siliconen lekkage bij beide borstimplantaten. De PIP-implantaten moesten operatief verwijderd worden. De vrouw heeft de …

Lees verder
Letselschade

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

Artikel 7:629 BW bepaalt dat een werknemer recht heeft op loondoorbetaling als door ziekte niet kan worden gewerkt. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor maximaal 104 weken. Maar wie bepaalt of een werknemer ziek is? Bijvoorbeeld in het geval van een alcohol verslaving of manisch depressieve-klachten?

De bedrijfsarts en de verzekeringsarts

Het is de werknemer die zich bij de werkgever ziek meldt. De werkgever moet vervolgens vaststellen of er een legitieme grondslag is om het loon door te betalen. Hiervoor schakelt de …

Lees verder
letselschade advocaat

Autofabrikant aansprakelijk voor dwarsleasie

Bij een eenzijdig ongeval is een chauffeur van een vrachtwagen zeer ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer loopt een dwarsleasie op. Ten tijde van het ongeval was er sprake van slechte weeromstandigheden. Het regende en er lag water op de rijbaan.

De bestuurder van de vrachtwagen bemerkte aquaplaning. Hij dreigde tegen een paal aan te rijden en heeft zichzelf daarom naar de bijrijdersplaats geworpen. Uiteindelijk is de wagen tot stilstand gekomen en stond de truck stil. Vervolgens …

Lees verder
letselschade

Wettelijke rente verlaagd

De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom.

Wettelijke rente verlaagd van 3 naar 2 procent

Op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de ministerraad ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Het betreft de rente voor alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken. Het rente percentage zal per 1 januari 2015 worden verlaagd van 3 naar …

Lees verder

Wat is een medische expertise?

Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in de aansprakelijkheid of de omvang van de geleden schade van een cliënt. Een expertise kan duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld het behandeladvies, de re-integratie mogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel en de beperkingen en de context van de beperkingen.

De werkwijze bij een medische expertise

Een expertise kan alleen worden uitgevoerd op verzoek van derden. Dit kan dus de advocaat zijn, maar ook een bedrijfsarts …

Lees verder
letselschade advocaat

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijke partij de vermogensschade en ander nadeel van het slachtoffer moet vergoeden (artikel 6:95 BW). Het gaat hierbij zowel om de materiële schade, als om de immateriële schadevergoeding (smartengeld).

De materiële schadevergoeding kan worden onderverdeeld in onder andere de directe materiële schade (kledingschade, autoschade etc), de kosten voor genezing en herstel en verlies zelfwerkzaamheid. Ook het verlies van arbeidsvermogen is een materiële schadepost.

Beoordeling verlies van arbeidsvermogen

Op grond van artikel …

Lees verder
letselschade advocaat

Zelfrijdende auto’s: verzekering en aansprakelijkheid

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zullen in 2025 de eerste volledig autonoom rijdende auto’s de weg op gaan. De zelfrijdende auto’s beschikken over een technologie die een groot deel van de ongelukken kan voorkomen.

Verzekeraars zijn van mening dat zij hierdoor een groot deel van hun inkomsten verliezen. Ook moet de autopolis gewijzigd worden.

Wetgeving

Voordat de eerste zelfsturende auto de weg opgaat, zal allereerst de wetgeving moeten worden aangepast. Het Verdrag van Wenen uit 1968 bepaalt dat bestuurders …

Lees verder
letselschade Utrecht

Overlijdensschade voor nabestaanden

Wanneer een derde verantwoordelijk is voor het overlijden van een persoon, kent het Nederlands recht de vergoeding van overlijdensschade voor nabestaanden. Deze grondregel is vastgelegd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is de schade die (bepaalde) nabestaanden kunnen vorderen omdat de overledene niet meer in staat is hen te onderhouden. Voor deze nabestaanden ontstaat dan het recht op financiële compensatie van degene die verantwoordelijk is voor het overlijden (of diens verzekeraar).

Niet alle …

Lees verder

Nader onderzoek chroom-6

In de media is de camouflageverf die het kankerverwekkende chroom-6 bevat veel onder de aandacht geweest. Deze verf is speciaal ontwikkeld om legervoertuigen zo ondoordringbaar mogelijk te maken voor aanvallen met chemische wapens en om de voertuigen te beschermen tegen onder andere corrosie. De verf is volgens deskundigen zelfs gevaarlijker dan asbest.

Meldpunt chroom-6 oud-personeelsleden

Inmiddels hebben 900 oud-personeelsleden zich gemeld bij een meldpunt voor chroom-6. Het gaat hierbij om medewerkers van vijf voormalige NAVO-depots, de luchtmacht en …

Lees verder
letselschade Utrecht

Fraude in letselschade

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in ongeveer 10% van de schadezaken wordt gefraudeerd. De waarde van de fraude wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro en hiervan wordt maar 30 miljoen gedetecteerd.

Fraude opsporen

Fraude kan aan het daglicht komen met behulp van onderzoek, anonieme tips, social media en dossierdocumentatie. Juridisch gezien is het lastig om de fraude te bewijzen.

In de rechtspraak is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteed aan fraudezaken. Hierdoor wordt het …

Lees verder