Werkgever niet aansprakelijk voor letsel na botsing collega’s

Kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden als een werknemer in alle haast tegen een collega aan botst, en die andere collega ten gevolge van de botsing letsel oploopt? Over die vraag boog de Rechtbank Midden-Nederland zich en deed op 6 januari 2016 uitspraak.

Polsletsel bij botsing collega’s

Een apothekersassistente werkzaam in de ziekenhuisapotheek, bracht op 10 juli 2013 medicatie rond in het ziekenhuis. De uitgifte van de medicatie moest geregistreerd worden in de patiëntendossiers. Toen de apothekersassistente …

Lees verder

Het spreekrecht van een slachtoffer in het strafproces

In het strafproces krijgt het slachtoffer in sommige gevallen de mogelijkheid om te vertellen wat het misdrijf met hem/haar heeft gedaan. Het slachtoffer kan hiervoor gebruikmaken van het spreekrecht, het afleggen van een schriftelijke verklaring of een combinatie van beide.

Het spreekrecht

Het slachtoffer kan door gebruik te maken van het spreekrecht vertellen wat voor hem de gevolgen van het misdrijf zijn geweest. Dit kan het slachtoffer helpen bij de verwerking van het misdrijf. Bovendien zien en horen …

Lees verder

Voorschot voor álle slachtoffers bij voeging strafzaak

Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen, is door een schadeclaim in te dienen bij de strafzaak tegen de verdachte. Als tot strafvervolging wordt overgegaan, dus als de verdachte voor de rechter zal moeten verschijnen, kan het slachtoffer zich als benadeelde partij in de strafzaak ‘voegen’. Het is daarbij mogelijk om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen.

Voeging strafzaak

Er zijn twee manieren voor slachtoffers om zich in een …

Lees verder

Werkgever aansprakelijk door slechte werkhandschoen

Dat een werkgever niet makkelijk onder zijn verplichting uitkomt om een veilige werkplek te creëren blijkt maar weer uit een recente uitspraak van het hof.

Arbeidsongeval ondanks werkhandschoen

In januari 2009 is een werknemer bij het slopen van tegels en stucwerk in een woning in dienst van een sloopbedrijf gewond geraakt. Het ongeval vond plaats doordat een tegelrand of een tegelpunt bij het loshakken met een mechanische breekhamer door de door het sloopbedrijf aan de werknemer ter beschikking …

Lees verder

Faro-vliegramp: Utrecht Letselschade Advies in uitzending EenVandaag

Op 21 december 1992 vond de vliegramp plaats van vlucht MP495 van Martinair op de Portugese luchthaven Faro.

Omdat de toedracht van het ongeval een andere blijkt dan eerder werd verondersteld voert Utrecht Letselschade Advies namens diverse slachtoffers en nabestaanden een juridische procedure tegen Martinair en de Staat der Nederlanden.

De huidige stand van zaken

In de procedure tegen de Staat heeft de Rechtbank Den Haag besloten drie internationale vliegtuigdeskundigen te benoemen om na te gaan of de slachtoffers …

Lees verder

Verkeerde diagnose en behandeling: ziekenhuis aansprakelijk

In het arrest van het Hof betreft het een vrouw die in 2008 haar huisarts bezoekt in verband met moedervlekken op haar schouder en een zwelling op haar rechterpols. Haar huisarts heeft haar op 18 februari 2008 doorverwezen naar de poli Chirurgie van het Medisch Spectrum Twente (MST).

De chirurg die de vrouw heeft onderzocht had in zijn aantekeningen opgeschreven dat er bij mevrouw sprake was van een langzaam groeiende zwelling aan de rechterpols, waarvan zij …

Lees verder

Albert Heijn aansprakelijk voor uitglijden over bloemblaadje

De uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant betreft een deelgeschilprocedure. Dit is een procedure die is bedoeld voor de situatie waarin partijen in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject stuiten op geschilpunten die de afwikkeling buiten rechte belemmeren. De twee partijen kunnen de rechter vragen om op die geschilpunten te beslissen, zodat zij vervolgens verder kunnen met de onderhandelingen met als doel het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

De valpartij

In deze procedure betrof het …

Lees verder