Vergoeding letselschade uit schadeverzekering inzittenden

Wanneer u als bestuurder gewond raakt bij een auto-ongeval en er geen aansprakelijke tegenpartij is, kunt u toch recht hebben op een letselschadevergoeding.

Schadeverzekering inzittenden

Dat geldt in de gevallen wanneer u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) hebt afgesloten. De SVI is een schadeverzekering die u naast de verplichte wettelijk aansprakelijkheidsverzekering (WAM) voor uw auto kunt afsluiten. De SVI keert uit bij letselschade door verkeersongevallen ongeacht de vraag wie er aansprakelijk is voor de aanrijding. Dus ook als …

Lees verder

Uitspraak HR over groepsaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad

Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 2 oktober 2015 is gebleken dat indien er schade wordt veroorzaakt door leden van een groep, het voor het slachtoffer mogelijk om de gehele schade te verhalen bij één lid van die groep. De groepsaansprakelijkheid, ook wel hoofdelijke aansprakelijkheid, volgt uit artikel 6:166 lid 1 BW.

Samenwerking binnen de groep

In deze uitspraak gaat het om leden die deel hebben uitgemaakt van een organisatie of groep. De groep had …

Lees verder

Hoge Raad: looptijd niet verkort door persoonlijke predispositie

De Hoge Raad fluit op 27 november 2015 het gerechtshof ’s-Hertogenbosch terug, omdat het Hof ontoereikend heeft gemotiveerd waarom wegens persoonlijke predispositie de looptijd beperkt moest worden. Het volgende doet zich in deze zaak voor.

Persoonlijke predispositie

Een werknemer werkt als magazijnmedewerker en overkomt tweemaal eenzelfde arbeidsongeval. Uit een hoge stellage valt een zwaar voorwerp van circa 5 kilogram op het hoofd van de werknemer.

De werknemer raakt arbeidsongeschikt en stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade. De werkgever …

Lees verder

Zorgplicht IKEA bij winterse valpartij

Het is december en de eerste koude dagen van deze winter zijn gepasseerd. Hoewel er (nog) geen sneeuw ligt, moest ik terugdenken aan een uitspraak van de rechtbank en het Gerechtshof over een winterse valpartij bij de ingang van een Ikea filiaal.

Gebroken enkel na ongelukkige val

Een mevrouw was op een zonnige en droge dag in de winter voor de ingang van een Ikea filiaal ten val gekomen en had daarbij haar enkel gebroken. De dag …

Lees verder

Casino betaalt schadevergoeding aan klant

Een kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een casino veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, omdat het tekortgeschoten is in de nakoming van een overeenkomst.

Weigeren toegang casino

Een klant van een casino in Beverwijk heeft een schadevergoeding ontvangen voor het verlies dat hij heeft geleden door een bezoek aan het casino. De klant heeft op 12 november 2013 aan het casino verzocht om hem de toegang tot het gokhuis te verbieden. De klant heeft hiervoor een toegangsverbod ondertekend, …

Lees verder
Exoskelet

Exoskelet laat patiënten met dwarslaesie weer zelfstandig lopen

De Sint Maartenskliniek heeft op 4 december 2015 voor het eerst een gemotoriseerd exoskelet aan een dwarslaesiepatiënt beschikbaar gesteld. De patiënt mag dit ‘robotpak’ thuis gebruiken en kan hierdoor weer zelfstandig staan en lopen.

Een filmpje van het exoskelet is te bekijken op de website van de NOS.

Het exoskelet

Dwarslaesiepatiënten kunnen door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, door middel van het exoskelet zelfstandig lopen. Het exoskelet bestaat uit een stelsel van buizen en braces dat over …

Lees verder

Ruziën met de gemeente over aansprakelijkheid

Een man komt ten val in Amsterdam. Ter hoogte van de Zeedijk loopt hij met een vriend door de drukke mensenmassa als hij plotseling ten val komt. Op het 7 meter brede trottoir ligt een betonnen drempel.

Het betreft een betonnen drempel van circa 1 meter breed en circa 15-20 centimeter hoog. De drempels zijn op het trottoir geplaatst en liggen met tussenruimten van circa 1 meter in een bocht en staan haaks op de looprichting. …

Lees verder

Hoogste vergoeding smartengeld: arts vergeet patiënte te vertellen dat ze kanker heeft

Het UMC Utrecht betaalt ruim 350.000 euro schadevergoeding aan een slachtoffer van een medische fout, meldt het NRC. Het gaat om het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland is uitgekeerd in een letselschadezaak.

Routine-ingreep

Het betreft de zaak van een 55-jarige vrouw. In 2011 gaat de vrouw naar het UMC voor een routine-ingreep. Voor de ingreep is de vrouw onder narcose gebracht. Tijdens de operatie heeft de behandelend chirurg wat weefsel verwijderd uit de baarmoederhals …

Lees verder

Euthanasie: wanneer ben je wilsbekwaam?

Een mevrouw van 80 jaar is in oktober 2013 getroffen door een hersenbloeding waardoor ze ernstige beperkingen oploopt. Per 8 januari 2014 wordt mevrouw opgenomen in een verpleegtehuis Ter Reede in Vlissingen, een onderdeel van Stichting VWO Zorg.

Voor het verblijf in dit verpleegtehuis heeft mevrouw met het tehuis een zorgleveringsovereenkomst gesloten.

Lees verder
Ambulance Utrecht

Letselschade door bedrijfsongeval ambulancemedewerker

Op 27 februari 2010 is een ambulancemedewerkster tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden een bedrijfsongeval overkomen. Op die dag verpleegde zij een patiënt in een rijdende ambulance. Zij heeft de patiënt medicatie toegediend vanuit een glazen ampul.

Bij het toedienen van de medicatie moest de glazen ampul worden afgebroken. Na het toedienen van het medicijn wilde zij de gebroken ampul in de container gooien. De container was vanuit haar stoel niet bereikbaar waardoor zij genoodzaakt was …

Lees verder